Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Raskrižja u više razina -tehničar cestovnog prometa - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Raskrižja u više razina -tehničar cestovnog prometa - hr (/Thread-raskri%C5%BEja-u-vi%C5%A1e-razina-tehni%C4%8Dar-cestovnog-prometa-hr)


Raskrižja u više razina -tehničar cestovnog prometa - hr - Dzemala - 21-08-2011 08:51 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ

1) OPĆENITO O RASKRIŽJU……..……………………………………………………3
2) Osnovni oblici priključaka i raskrižja………………………………………………….5
3) Podjela po razinama razdjeljivanja tokova.……………………………………7
3.1) Raskrižja u razini (RUR)…………………………………………………………7
3.1.1) Površinska raskrižja s kružnim tokom………………………………………7
3.1.1.1) Projektno oblikovni elementi……………………………………………9
3.1.2) Klasična površinska raskrižja……………………………………………...10
3.2) Raskrižja izvan razine…………………………………………………………..12
3.2.1) Oblikovanje raskrižja izvan razine………………………………………...13
3.2.2) Kombinirana i posebna raskrižja…………………………………………..14
4) Utjecaj smanjenja presijecanja prometnih tokova na povećanje sigurnosti u odvijanju prometnih tokova…..…………………………………………………………………………15
5) Oprema i uređenje raskrižja……………..……………...….…………………………17
5.1) Oprema raskrižja u razini………………………………………………………...17
5.2) Oprema raskrižja s kružnim tokom………………………………………………17
5.3) Oprema raskrižja izvan razine…………………………………………………...17
6) Problemi na raskrižjima u više razina……………..…………………………...……...18
7) Zaključak……………………………………………………………………………...20
8) Literatura………………………………………………………………………………21