Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Agresija i prosocijalno ponašanje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Agresija i prosocijalno ponašanje (/Thread-agresija-i-prosocijalno-pona%C5%A1anje)


Agresija i prosocijalno ponašanje - Dzemala - 18-08-2011 01:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Neuspjeh u zadovoljenju određenih motiva može imati negativnih posljedica na psihički život i ponašanje. Veoma česta reakcija na neuspjeh je agresivnost. Neuspjeh izaziva ne samo neraspoloženje, nego ljutnju, pa i bijes. Traži se neko koga će biti moguće napasti kao krivca za vlastiti neuspjeh ili bar neko na kome će se iskaliti ljutnja. Ispoljavanje agresivnosti smanjuje psihičku napetost, ali često dovodi do sukoba,a anikad ne rješava problem. Agresivno ponašanje je vrlo složena pojava koja se uglavnom manifestira kao nagon, srdžba i
napadanje na osobu, objekt ili teritorij. S obzirom da se takav oblik ponašanja stabilizira u vrlo ranom djetinjstvu, čak i prije navršene godine dana života, ovaj rad usredotočen je upravo na agresivnost u dječjoj dobi.

Uzroci agresivnog ponašanja vrlo su složeni, kao najčešći faktori spominju se obiteljske prilike, neuspjesi u školi, spolne razlike, dobna subkultura te šire društvene okolnosti. Kako je
problem nasilja teško kontrolirati, pa tako i liječiti, važno je rano uočiti potencijalne oblike poremećenog ponašanja i spriječiti njegovo razvijanje kako s vremenom ne bi došlo do stabilizacije agresivnosti i pojačavanja njenog intenziteta. Od osobite je važnosti pravodobna intervencija, a da bi se odredio pravilan način djelovanja, potrebno je istražiti uzroke agresivnosti. Škola u suradnji s roditeljima može puno pomoći u smanjenju problema agresivnosti, no da bi rješavanje tog problema zaista bilo uspješno, potrebno je poraditi na širim društvenim pitanjima – međuljudskim odnosima i kvaliteti života...

Sadržaj


Uvod - 3 -
1.1 Pojam agresivnosti - 4 -
1.2 Određenje agresivnosti - 4 -
1.3 Teorije agresivnosti - 5 -
1.4 Instinktivističke teorije agresivnosti - 5 -
1.5 Situacijske teorije agresivnosti - 6 -
1.6 Teorije agresivnosti kao naučenog ponašanja - 6 -
1.7 Kognitivne teorije agresivnosti - 7 -
1.8 Biološke i fiziološke teorije agresivnosti - 7 -
1.9 Vrste agresivnosti - 7 -
2 Uzroci agresivnog ponašanja - 8 -
2.1 Razvoj agresivnog ponašanja - 10 -
2.2 Karakteristike agresivne djece - 10 -
1.1 Pojam, sadržaj i problemi socijalizacije djeteta i prosocijalnog ponašanja - 11 -
1.1 Osnove socijalizacije - 12 -
Zaključak - 16 -
Literatura - 17 -