Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kvantitativna istraživanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Kvantitativna istraživanja (/Thread-kvantitativna-istra%C5%BEivanja)


Kvantitativna istraživanja - Dzemala - 17-08-2011 06:50 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


.... Bihevioristi su zahtijevali i zahtijevaju kvantitativna istraživanja i stroge kvantifikacije postupaka gdje je to moguće, ali su afirmirali i kvalitativna istraživanja i kvalitativne podatke. Drugim riječima, oni inzistiraju na sistematskoj analizi koja treba zamijeniti deskriptivne - koje se mogu testirati po uputama teorije. Time se otvara pitanje predmet istraživanja koji trebaju biti fenomeni koji se mogu neposredno promatrati. U tome je ovaj metodološki pristup blizak sa pozitivistički opredjeljenjima. Međutim, shvaćanje "pojava koje se mogu neposredno opažati" je složeno kada se ima u vidu ponašanje kao osnovni pojam kojim se one defmišu, te je svako jednostrano pojednostavljenje, nerijetko, pogrešno. Istovremeno prenaglašavanje biheviorističke orijentacija na primijenjena istraživanja, čiji rezultati trebaju doprinositi , posredno ili neposredno, razvoju određene organizacijske prakse (prakse upravljanja ui organizacijama), izravno vodi u instrumentalizaciju i znanstveni prakticizam. Ako se ovome doda da vrijednosti ne mogu biti istinski predmet istraživanja ovom metodom, da se ne mogu znanstveno dokazivati valjanost i pravilnost vrijednosti i njihova pogrešnost, i njihovo inzistiranje da se u istraživanjima, naročito prilikom izrade kriterija klasificiranja i analiza suzdrže od ocjenjivanja na temelju vrijednosti, proizlazi zahtjev da se odustane od globalnih pitanja i ostane na disciplinarnim istraživanjima. Time je jasna upotrebna vrijednost ove metode, njeno neprijateljstvo prema dijalektičkim pravcima, prema generalnim pitanjima i teorijama, povijesno - normativnom i institucionalnom pristupu, prema aksiološko pravcu itd.. Oni su ugrađeni u prešutnu pretpostavku o kulturi i visokoj suglasnosti između verbalnog ponašanja i djelovanja. . .

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Tehnike kvantitativnog istraživanja 4
1.1 Značajke intervjua 5
1.1.1 Vrste intervjua 5
1.1.2 Sastavljanje pitanja za intervju 7
1.2 Anketa kao kvantitativno istraživanje 9
1.2.1 Vrste anketa 10
1.2.2 Izrada upitnika za ankete 11
2 Ostale metode istraživanja 12
2.1 Intervju u kućanstvu 12
2.2 Intervju na ulici 12
2.3 Intervju na izlazima iz trgovina 13
2.4 Intervju na centralnoj lokaciji 13
2.5 Ispitivanje putem pošte 14
3 Primer kvantitativnog istraživanja 14
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20