Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom (/Thread-baze-podataka-u-poslovnim-sistemima-diplomski-sa-primerom)


Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom - Dzemala - 15-08-2011 02:06 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ako bismo želeli da u jednoj rečenici definišemo baze podataka onda bi definicija bila da je to skup povezanih podataka koji su organizovani na određen način i među sobom postavljnei u određene veze – relacije.

Sam pojam baza podataka pojavio se krajem šezdesetih godina i označavao je skup međusobno povezanih podataka koji se čuvaju zajedno i među kojima ima samo onoliko ponavljanja koliko je neophodno za njihovo optimalno korišćenje pri višekorisničkom radu. Podaci se pamte tako da budu nezavisni od programa koji ih koriste, i strukturiraju se tako da je omogućen porast baze.

Model podataka služi za prikazivanje objekata sistema – entiteta, njihovih svojstava – atributa, kao i njihovih međusobnih veza. Svaki model podataka mora da sadrži strukturu objekata, ograničenja i operacije nad objektima. Entiteti po svojoj prirodi mogu biti:

realni deo sveta ( npr. aparat, preduzeće, radnik, račun, narudžbenica i sl.)
apstraktni pojam ( mera, količina, boja, zvanje, itd.)
događaj ( narudžbina, transport, upis studenata, i sl.)
asocijacija ( službenik – firma, predmet – nastavnik).

Najpopularniji model baza podataka, danas, je relacioni model, i to zahvaljujući pre svega sledećim osobinama:

struktura modela veoma je jednostavna, baza podatka predstavlja skup tabela
moguća je formalno – matematička interpretacija tabela....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1.1 Šta su web baze podataka? 4
2 SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA 6
2.1 Model objekti-veze 8
2.1.1 Generalizacija i specijalizacija 10
2.1.2 Agregacija i dekompozicija 11
2.1.3 Struktura relacionog modela 12
2.1.4 Pravila integriteta modela 15
2.1.5 Poslovna pravila integriteta 15
2.1.6 Arhitektura objektnih subp 17
2.1.7 Objektni upitni jezik – oql 18
2.1.8 Objektno-relacioni model 18
2.1.9 Korisnički definisani tipovi 20
2.2 Sloj baze podataka 22
3 SQL 25
3.1 STANDARDNI UPITNI JEZIK – SQL 25
3.1.1 OPŠTA SINTAKSNA PRAVILA 26
4 FIZIČKA STRUKTURA BAZE PODATAKA 32
4.1 UPRAVLJANJE IZVRŠENJEM TRANSAKCIJA 33
5 PRIMER KORIŠĆENJA BAZE PODATAKA U PREDUZEĆIMA 34
6 Strukturna sistem analiza 35
6.1 Dijagrami toka podataka 35
6.2 Stablo procesa 35
6.3 Dijagrami 36
6.4 Rečnik podataka 42
6.5 Sintaksni prikaz skladišta i tokova podataka 43
6.6 Izveštaj CASE alata 43
7 Modeli podataka 51
7.1 Konceptualni model podataka 51
ZAKLJUČAK 53
7.1 Fizički model podataka 54
7.1 Baza podataka 56
LITERATURA 58
RE: Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom - macaksn - 16-10-2011 08:46 PM

Brate da li znas da radis dobro u ms sql?
Posto je meni potrebno da se odradi za diplomski baza podataka Skola.
Ustvari meni se tema zove "izrada baze podataka skola primenom ms sql sistema" ja sam odradio sve o ms sql samo mi je potrebana baza podataka "Skola" i naravno relacija baze.
Hvala
Odgovori mi na mail: macaksn@gmail.com

Hvala


RE: Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom - derrick - 18-10-2011 01:01 AM

Ok,

javicemo odgovor na e-mail.


RE: Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom - macaksn - 18-10-2011 12:41 PM

Ako bi mogli sto pre bilo bi dobro, posto mi je potrebno.
Hvala


RE: Baze podataka u poslovnim sistemima - diplomski sa primerom - derrick - 18-10-2011 06:41 PM

Poslao sam na mejl odgovor.