Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga menadžera bezbednosti u upravljanju rizicima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Uloga menadžera bezbednosti u upravljanju rizicima (/Thread-uloga-menad%C5%BEera-bezbednosti-u-upravljanju-rizicima)


Uloga menadžera bezbednosti u upravljanju rizicima - Dzemala - 14-08-2011 10:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Bezbedonosni menadžment ima tri osnovna medusobno zavisna elementa: aktivnosti, resurse i vreme. Promena bilo kog faktora automatski izaziva promene kod ostala dva, a sve se zajedno odražava na troškovima i vrednosti menadžera. Inženjeri i drugi učesnici na projektu svojim angažovanjem imaju mogućnost velikog uticaja na kvalitet, rokove i vrednost celog projekta, koji se nakon svih tehničkih parametara na kraju izračunava u finansijskim pokazateljima. Na projektima postoje još uvek velike rezerve za smanjenje troškova pomoću usavršavanja tehnologija rada, procesa odlučivanja i uopšteno procesa, primenom odgovarajućih mera bezbednosti prilikom upravljanja rizika. Jedan od osnovnih je zadatak da se usklade procesi u prostornom i vremenskom smislu, uz organizacijske mere koje uspostavljanju red u odnosima medu ljudima i drugim resursima važnim za realizaciju projekata. Radom na investicijskim projektima uočavaju se razliciti procesi i faktori koji nose rizike i šansu za uspeh. Ovaj rad se bavi upravljanjem rizicima u svim vrstama projekata, uz osvrt na ulogu menadžera bezbednosti u tome...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Uloga menadžera bezbednosti u upravljanju rizicima 4
1.1 Model upravljanja rizicima u bezbednosti 4
1.2 Faze upravljanja rizikom od strane menadžera 6
2 Metodologija procene menadžera u upravljanju rizika 7
2.1 Utvrđivanje standarda upravljanja rizikom 8
2.2 Identifikacija rizika 8
3 Uloga menadžera u procesu upravljanja rizicima 10
3.1 Utvrđivanje bezbedonosnog rizika 11
3.2 Primer bezbedonosnog menadžmenta u upravljanju vanrednim situacija 13
3.3 Kvantifikacija rizika 23
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 27