Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovna organizacija preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Poslovna organizacija preduzeća (/Thread-poslovna-organizacija-preduze%C4%87a)


Poslovna organizacija preduzeća - Dzemala - 14-08-2011 10:16 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U borbi za podizanjem životnog standarda i što brži razvoj proizvodnih snaga neophodno je usavršavati sve one djelatnosti, koje pomažu u savladavanju tehničke zaostalosti. Problem podizanja produktivnosti rada jedno je od najosnovnijih pitanja, koje treba riješiti u svrhu podizanja životnog standarda i ubrzavanja ekonomskog razvoja. A organizacija rada je jedan od bitnih činilaca za podizanje produktivnosti rada. Stoga mjesto i uloga organizacije rada u sklopu proizvodnih snaga idu danas kod nas u red vrlo aktuelnih pitanja.

Tražeći putove za povećanje produktivnosti rada praksa ističe, da je neophodno usavršavati organizaciju rada, a u teoriji se pojavljuju shvaćanja, da organizacija rada predstavlja posve lični činilac te da i ne ulazi u sklop pokretačkih snaga, nego u odnose, koji su odraz određenog razvoja proizvodnih snaga.

Klasici marksizma ističu, govoreći o proizvodnim snagama, na mnogo mjesta u svojim djelima, da su oruđe za rad i čovjek dva bitna elementa, bez kojih ne može da bude nikakve proizvodnje, pa prema tome ni razvoja.

Razmatrajući odnose među ljudima u procesu proizvodnje klasici marksizma prilaze s aspekta svojine nad sredstvima za proizvodnju, jer njih, kao stvaraoce novog pogleda na svijet, zanimaju uzroci koji su doveli do imovinske nejednakosti među ljudima. Problem usklađivanja pojedinih elemenata u odgovarajuće odnose radi unapređenja proizvodnje ostaje kao zadatak marksista ekonomista. I što se više osjeća potreba za savladavanjem tehničke zaostalosti, to je sve potrebnije proučavati i rješavati ove probleme. . .