Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zdravstvena nega bolesnika na hemodijalizi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Zdravstvena nega bolesnika na hemodijalizi (/Thread-zdravstvena-nega-bolesnika-na-hemodijalizi)


Zdravstvena nega bolesnika na hemodijalizi - Dzemala - 14-08-2011 01:32 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uzroci sve veće zastupljenosti hroničnih nezaraznih oboljenja nalaze se u dinamskoj zavisnosti promenjenih okolnosti i društvenih odnosa s jedne strane, i ograničenih bioloških i adaptivnih sposobnosti organizma savremenog čoveka s druge strane. Intenzivno se istražuju etiološki činioci i patogenetski mehanizmi, radi postizanja boljih rezultata u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji. Iako elementi mozaika morbogenih činilaca nisu u svemu objašnjeni, jasno je definisana koncepcija o faktorima rizika, što se u praksi koristi kroz preventivne aktivnosti. Aktivnosti zdravstvene službe nisu same po sebi dovoljne za negovanje zdravog načina života, već to zavisi i od pozitivnog odnosa gradana prema svom zdravlju i zdravlju porodice. Sintagma „hronična nezarazna oboljenja" određena je značajem koje imaju za zajednicu, porodicu i pojedinca, kao i zbirom njihovih zajedničkih karakteristika: multikauzalnost, podmuklost, ireverzibilnost, dugotrajnost, poremećaj funkcije, dugotrajnost lečenja, pogoršanja, kao i poseban karakter zdravstvene zaštite. Multikauzalnost se odnosi na istovremeno štetno delovanje dva ili više faktora rizika.
Podmuklost je jedna od karakteristika ovih oboljenja i uzrok relativno kasnom postavljanju dijagnoze. Ireverzibilnost se odnosi na definitivna oštećenja tkiva i organa prouzrokovana dugotrajnim razvojem hroničnih oboljenja. Dugotrajnost je sinonim za doživotno trajanje, a termin se upotrebljava da ublaži negativnu stranu pojma „doživotno", odnosno da izbegne produbljivanje fatalizma svojstvenog velikom broju ljudi. . .

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 4
1.2 Nega bolesnika na hemodijalizi 5
1.3 Sestrinske intervencije kao korak u fazi realizacije zdravstvene nege 9
1.4 Priprema za intervenciju 10
1.5 Izvođenje intervencija 13
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15