Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primene trigonometrije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Primene trigonometrije (/Thread-primene-trigonometrije)


Primene trigonometrije - Dzemala - 14-08-2011 12:36 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Математика је једна од најстаријих наука. Мада не постоји тачна хронологија, ипак се може рећи да су се почеци математичке мисли јавили пре 40-50 векова и то код Халдејаца, Египћана, Вавилонаца и Индијаца. Уз њену помоћ направљене су старе египатске пирамиде. У старој Грчкој метематика се развила као права наука, јер је уместо практичног почела да развија теоријски део математике, а један од најпознатијих научника тог доба био је Архимед. Поред њега највећи математичари су били: Талес, Еудокс, Њутн, Лајбниц, Еуклид, Аполоније, Херон, Хипарх, Диофант, Кардано, Ферари, Вијет, Декарт, Л’Опитал, Ојлер, Тејлор, Лаплас, Гаус и многи други. Матеметика је омогућила сва највећа достигнућа савремене цивилизације: од рачунара и еркондишна до лета на месец и у космос.

У току своје дугачке историје математика се стално развијала и допуњавала, тако да данас постоји много математичких дисциплина. Математика се може поделити на аритметику, алгебру, анализу, теорију вероватноће, математичку статистику и геометрију, из којих се развио низ посебних области : линеарна алгебра, теорија групе и други алгебарских структура, теорија бројева, диференцијални и интегрални рачун, теорија функција реалне промењиве, теорија функција комплексне промењиве, нумерички методи, матрични рачун, рачун вектора, рачун тензора, теорија оператора, функционална анализа, синтетична и аналитична геометрија, диференцијална геометрија, теорија скупова, топологија, математичка логика и заснивање математике, теорија информација, кибернетика, математичке машине итд...

Садржај :


УВОД 3
1.1 Појам тригонометрије 4
1.2 Применe тригонометрије 6
1.2.1 Решавање тригонометријских једначина 6
1.2.2. Синусна и косинусна теорема 8
1.2.3. Површина троугла 13
1.2.4. Поларни координатни систем 13
1.2.5. Пример примене тригонометрије у стереометрији 14
ЗАКЉУЧАК 16
ЛИТЕРАТУРА 17