Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Diskusija sistema linearnih jednačina sa 2 i 3 nepoznate - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Diskusija sistema linearnih jednačina sa 2 i 3 nepoznate (/Thread-diskusija-sistema-linearnih-jedna%C4%8Dina-sa-2-i-3-nepoznate)


Diskusija sistema linearnih jednačina sa 2 i 3 nepoznate - Dzemala - 14-08-2011 12:18 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sa sitemima linearnih jednačina i nekim od načina njihovog rešavanja sreli smo se prvi put još u osnovnoj školi. Tada smo radili sisteme dve jednačine sa dve nepoznate i rešavali smo ih metodom zamene, metodom suprotnih koeficijenata i grafičkom metodom, a kasnije i Gauss-ovim metodom i Cramer-ovim pravilom.

Cilj ovog rada ja da obnovimo već stečeno znanje i naučimo nešto novo o sistemima linearnih jednačina i načinima njihovog rešavanja.


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA 4
2 DISKUSIJA SISTEMA LINEARNIH JEDNAČINA SA 2 I 3 NEPOZNATE 5
2.1 Gauss-ov metod eliminacije nepoznatih 6
2.2 Cramer-ovo pravilo 11
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16