Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj religije na ponašanje potrošača - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Uticaj religije na ponašanje potrošača (/Thread-uticaj-religije-na-pona%C5%A1anje-potro%C5%A1a%C4%8Da)


Uticaj religije na ponašanje potrošača - Dzemala - 14-08-2011 12:15 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Odrediti koliko je potrošač bio zadovoljan uslugom vrlo je teško, u uporedjivanju s određivanjem direktnog finansijskog uspeha merljivih programa. Menadžment s određenim programima i sektorima može biti zadovoljan, što istovremeno ne znači da su i potrošači bili zadovoljni, a postoje i obrnute situacije da su potrošači zadovoljni, ali je menadžment ostvario negativne finansijske rezultate. Da bi poslodavac znao da baš svaki deo funkcioniše besprekorno on mora imati sistemnu kontrolu nad svakim odeljenjem, a to je moguće jedino ako primeni određene postupke praćenja. Stalno praćenje kvaliteta rada, primenjujući ustaljene metode prikupljanja podataka su načini koji pokazuju i detektuju dobre i loše strane celog sistema. Ono što je loše treba što pre ukloniti i ispraviti dok ono što je dobro treba pohvaliti i po mogućnosti još bolje stimulisati.
Potrošačke želje zasnovane na realnoj kupvnoj moći ispoljavaju se kao tražnja za specifičnim proizvodima i uslugama na tržištu. Uloga istraživanja ponašanja potrošača je da ustanovi koji i kakvi proizvodi i usluge mogu na adekvatan način zadovoljiti specifične želje i potrebe potrošača. Marketinški se mogu menjati želje i navike, ali ne i potrebe potrošača. Motivi potrošača su neposredni podsticaji, pokretači na akciju, odnosno kupovinu proizvoda i usluga. Potreba postaje motiv kada dostigne dovoljan nivo intenziteta. U motivaciji ponašanja potrošača nalazi se određena potreba, koje osoba postaje svesna i čijem zadovoljenju teži. Pre svega, motivi definišu bazična stremljenja potrošača, idetifikuju ciljni objekat proizvoda i usluga kojim se može zadovoljiti određena potreba i želja, omogućuju potrošačima da razvijaju kriterijume za procenu proizvoda i usluga i održavaju individualnu sposobnost percepcije, učenja i dr. Ponašanje potrošača ispoljava se u biranju, kupovini, konzumiranju i korišćenju proizvoda i usluga na tržištu. Konačna odluka o raspolaganju proizvodom takođe je sastavni deo ponašanja potrošača. Potrošači se različito ponašaju u kupovini proizvoda i usluga, što je uslovljeno karakteristikama ličnosti, karakteristikama proizvoda i specifičnosti konkretne situacije. Profilisanje potrošača služi za razvrstavanje kupaca i njihovu segmentaciju. Potrošači u neplaniranim kupovinama imaju iznenadnu i spontanu želju za akcijom koja može biti potpuno različita, pa čak i suprotna njegovom ranijem ponašanju; iznenadna želja za kupovinom dovodi potrošača u stanje psihološke neravnoteže u kojoj se privremeno oseća kao da je izgubio kontrolu nad svojim ponašanjem; treći element koji karakteriše neplanirane kupovine odnosi se na mogućnost potrošača da doživi psihološki konflikt na osnovu poređenja trenutne satisfakcije i dugoročnih posledica takve kupovine; potrošači u neplaniranim kupovinama smanjuju kongitivno procenjivanje atributa proizvoda; potrošači se često ponašaju neplanirano ili impulsivno ne obazirući se na moguće posledice. . .

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Uticaj religije na ponašanje potrošača 4
1.1 Pojam religije 4
1.2 Koncept ponašanja potrošača 4
2 Odnos religije i ponašanja potrošača 5
2.1 Uticaj religije na potrošača 5
2.2 Značaj religije na ponašanje potrošača 6
3 Uticaj religije na komunikaciju sa potrošačima 6
4 Primer iz prakse 8
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11