Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Infrastruktura e-poslovanja u Eurobanci - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Infrastruktura e-poslovanja u Eurobanci (/Thread-infrastruktura-e-poslovanja-u-eurobanci)


Infrastruktura e-poslovanja u Eurobanci - Dzemala - 13-08-2011 09:25 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tehnologizacija bankarstva je fenomen novijeg datuma, koji se odvija, bržim ili sporijim tempom, poslednjih tridesetak godina. “Čitava bankarska industrija je prilično inertna i sklona tradicionalnim i proverenim metodama. Vremenom je, međutim, broj transakcija u bankarstvu narastao do neslućenih razmera, tako da primena tradicionalnih metoda obrade transakcija više nije bila moguća. U Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji ovaj problem je bio naročito izražen, a ogledao se u ogromnoj količini čekova i svakojake papirne dokumentacije.
Problem je narastao do te mere da je pretio da ugrozi stabilnost čitavog finansijskog sistema. Zbog toga je američka vlada, sredinom šezdesetih godina, preduzela mere za automatizaciju transakcija, pogotovo onih koje se obavljaju često i u pravilnim vremenskim intervalima, a kao rezultat toga nastale su automatske klirinške banke i veliki nacionalni elektronski platni sistemi poput Fedvajera i CHIPS-a. Ovi međubankarski obračunski i platni sistemi razvijeni su za velika plaćanja unutar nacionalnih granica, dok su se ostale transakcije izvan nacionalnih granica zasnivale na starijoj platnoj arhitekturi. . .

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 PREGLED OSNOVNIH PREDUSLOVA ZA TEHNOLOGIZACIJU BANKARSTVA 5
2.1 O EFG BANCI 6
3 ON-LINE BANKARSTVO U EUROBANCI 7
3.1 Opis on-line tehnologije u Eurobanci 11
3.2 Elektronske kartice koje daje Eurobanka 12
3.3 Model on-line E-Bankinga 14
3.4 Eurobanka na internetu i pogodnosti koje nudi 16
4 Tehnicki uslovi za on-line poslovanje 17
4.1 Potreban software 18
4.2 Sigurnosne mere koje banka preduzima 18
4.3 Digitalni sertifikat 19
4.3.1 Digitalni potpis 19
4.3.2 Mere predostrožnosti: 19
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21