Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Likovne umetnosti 19, 20. i 21. veka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Likovno (/Forum-likovno)
+---- Tema: Likovne umetnosti 19, 20. i 21. veka (/Thread-likovne-umetnosti-19-20-i-21-veka--27020)


Likovne umetnosti 19, 20. i 21. veka - Dzemala - 13-08-2011 01:55 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Идејно-теоријске основе реализма као књижевног и уметничког покрета формулисане су 50-их година XИX века у Француској, у време када се у европској литератури већ увелико “реалистички” писало, а у ликовној уметности “реалистички” сликало и вајало. Ти теоријски постулати захтевали су да уметност “верно” приказује реални свет, да проучава савремени живот и нарави, танано их посматрајући и брижљиво испитивајући. Она то треба да чини без страсти, безлично, објективно. У ликовној уметности као и романтичарско струјање, и струјање реалистичких идеја има свој извор у пуном XВИИИ веку. И реализам је производ овог начцина мишљења који је створио рационализам, а проширило га просветитељство.

Појава импресионизма се подудара са тренутком када је изван научних кругова прихваћено Њутново откриће спектра и његов закључак да је бела светлост састављена од боја. Било је потребно 150 година да једно научно сазнање постане део општег искуства. Импресионистичка слика је импресија - резултат непосредних визуелних утисака о Сунчевој светлости и предметима обасјаним њоме. Сазнање да је светлост састављена од боја, да у њој нема беле и црне, већ само топлих и хладних боја којима је могуће изразити светлост и сенку, нашло је пуну примену у сликарству импесиониста.Сликајући бојама Сунчевог спектра импресионисти стварају радосно и светло сликарство способно да изрази треперење ваздуха и дрхтај Сунчевог одблеска...

Садржај :

УВОД 1
1 Импресионизам и Реализам 19. века 2
2 Доба модернизма 4
ЗАКЉУЧАК – након краја модерне XX века 12
ЛИТЕРАТУРА 15