Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Teorija recepcije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Teorija recepcije (/Thread-teorija-recepcije)


Teorija recepcije - Dzemala - 13-08-2011 01:39 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Naime, u toku napredovanja naučnog bavljenja književnošću uočena je potreba da se neki pojmovi preciznije definišu, odnosno da se uvedu novi. Tako je pored klasičnih termina istorije i teorije književnosti uveden jedan novi termin, nauka o književnosti, koji je, po mišljenju nekih autora, širi, te pored pomenuta dva obuhvata i diskusiju o tome šta je književnost i kako joj treba pristupiti, odnosno kako je treba istraživati. U okviru pomenute diskusije u drugoj polovini 20. veka izdvojilo se i paralelno razvijalo nekoliko različitih gledišta, koja su često bila na, čak, opozitnim polazištima i između kojih je vođena žestoka diskusija. Jedan od ovih pravaca predstavlja i teorija recepcije, koja će biti predstavljena u ovom radu.
Osnovni cilj i svrha rada jeste da objasni i prikaže razvoj i suštinu teorije recepcije u književnosti kao i neke od njenih najznačajnijih predstavnika.


Teorija recepcije

Činjenica da se književni tekstovi ne samo pišu i prezentuju, nego i slušaju i čitaju, podrazumevala se oduvek, ali je u okviru nauke o književnosti tek od skoro, tačnije od kraja šezdesetih godina dvadesetog veka, postala predmet teorijskih promišljanja i metodološki zasnovanih ispitivanja.
Među prvima je na problem zanemarivanja recipijenta u bavljenju književnim tekstovima ukazao Leo Levental pomenuvši u svom radu Zur gesellschaftlichen Lage der Literatur da je proučavanje delovanja književnih dela, koje po njemu predstavlja centralni zadatak istraživanja, potpuno zanemareno, iako u novinama, časopisima, pismima i sećanjima postoji beskonačan materijal, koji može puno da saopšti o prijemu dela u određenim društvenim grupama i kod individua. Leventalovo ukazivanje nije dovelo do daljeg posvećivanja recipijentima književnih dela, jer je ubrzo posle njega usledio period nacionalsocijalizma, a zatim i posleratni period odbijanja postavljanja društvenih pitanja u nauci o književnosti. Sredinom šezdesetih godina dvadesetog veka ovo pitanje je ponovo postalo aktuelno i njemu se posvetilo nekoliko poznatih imena nauke o književnosti...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Teorija recepcije 3
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9