Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Dekameron - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Književnost (/Forum-knji%C5%BEevnost)
+--- Tema: Dekameron (/Thread-dekameron)


Dekameron - Dzemala - 12-08-2011 04:32 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


.. .. .. . Bokačo je napisao svoje remek-de1o, zbirku od sto novela pod naslovom Dekameron (Decameron), odmah nakon užasne crne kuge koja je besnela Firencom od 1348. do 1351. godine. Dekameron je riječ, oblikovana prema grčkom jeziku, koja se odnosi na „deset dana" u koje su raspoređene novele, a preuzeta je iz naziva rasprave Svetog Ambrozija, Heksameron (Hexaemeron) Bokačo је čitao riječ sa akcentom na poslednjem slogu, a upotrebljavao je i oblik Decamerone. Nema pouzdanih podataka o tačnim vremenima nastanka ovog dela: iako se struktura knjige odnosi na nesreću koja se dogodila te godine, mnoge od sakupljenih novela verovatno su već bile skicirane pre 1348. Neki istoričari književnosti smatrali su da su grupe dana sastavljene, sakuрlјеnе i puštene u opticaj u različitim fazama; a pošto četvrtom danu pethodi piščev uvod, koji odgovara na kritike upućene njegovim novelamа, moguće је da su prva tri dana bila posebno objavljena, možda i pre nego što su ostali bili napisani. U svakom slučaju, djelo se širilo odmah i veoma brzo, potvrđujući tradiciju i slavu svoga autora u Italiji i van nje.


Svet novela i njihovi naratori


Knjiga je izričitom preciznošću podeljena na deset dana u koje se smeštaju priče. U uvodima i u zaključcima pojedinačnih dana Bokačo opisuje lagodan zivot grupe i mesta na kojima se taj život vodi; između dve novele mladi razmenjuju razne komentare i sudove o ispričanom. Na kraju svakog dana neka od žena recituje baladu lagane i skoro prigušene osećajnosti, koja predstavlja muzički kontrapunkt fizičkoj i intelektualnoj gustini pripovedačke materije. Pripovedanjem se uspostavlja red. Ono je odgovor na poremećaj koji je kuga izazvala u gradu; iako okrenut zadovoljstvu, život družine potvrđuје se kao prikladan i pošten, kao savršena predstava obnovljene građanske dimenzije. Uprkos erotskoj materiji koja obeležava mnoge novele, odnosi između tri mladića i sedam devojaka ostaju u okvirima nezainteresovane „pristojnosti". . .

Sadržaj :


UVOD – okvir pripovedanja 3
1 Svet novela i njihovi naratori 3
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 6