Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Baruh de spinoza – etika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Baruh de spinoza – etika (/Thread-baruh-de-spinoza-%E2%80%93-etika)


Baruh de spinoza – etika - Dzemala - 12-08-2011 04:22 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... U radu Spinozinom mogu se razlikovati dva pravca: jedan čisto filozofski, a drugi onaj u kom će on vezuje za religioznu toleranciju, za slobodu mišljenja i govora u religioznim pitanjima.
Predmet kritike u ovom radu biće Spinozino delo „Etika“. Cilj rada jeste da sa kritičkog aspekta razmotri ovo delo.


Baruh de Spinoza - Etika

Glavno Spinozino delo u kojem je sistematski izložena njegova filosofija nosi naslov „Etika". Metod Spinozin je čisto matematički, s toga njegova Etika započinje izvesnim brojem definicija, u kojima on opredeljuje smisao pojmova sa kojima će operisati. Za tim dolazi izvestan broj aksioma, t.j. takvih istina koje su no sebi jasne, koje ce ne mogu ni iz čega izvoditi i služe kao osnov svima ostalim. Iz tih aksioma potiču propozicije, koje neophodno potiču iz aksioma kao logični zaključci. Na posletku dolaze korolari koji neposredno potiču iz propozicija. Naslanjajući ce na te definicije, aksiome, propozicije i korolare, Spinoza sa svim matematički izvodi ceo sistem istina. Da bi se takav metod mogao primeniti, mora ce pretpostaviti da i u svetu stvari vladaju matematički odnosi. Spinoza tako i misli. Kao god što u matematici potiče sve neophodno jedno iz drugoga, i stoji u odnosu principa i posledice, tako mora biti i u svetu stvari. Kao god što iz pojma jedne matematičke odredbe, potiču neophodno sve njene bliže odredbe, tako i sve pojedinosti u svetu moraju poticati iz prvog principa...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Baruh de Spinoza - Etika 3
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6