Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zenon iz Eleje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Filozofija (/Forum-filozofija)
+---- Tema: Zenon iz Eleje (/Thread-zenon-iz-eleje)


Zenon iz Eleje - Dzemala - 11-08-2011 02:13 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Veoma malo se zna o Zenonu. Rođen je u Eleji, Grčkoj koloniji u južnoj Italiji oko 495. g.p.n.e. Bio je učenik filozofa Parmenida i pripadnik tzv. elejske filozofske škole. Elejska škola je imala težak cilj, naime, njeni pripadnici su dokazivali suprotno od onoga što se u svakidašnjem životu čini očiglednim – da kretanje ne postoji. Kada je posetio Atinu, sa svojim zaštitnikom Parmenidom zaprepastio je filozofe u svojoj samouverenosti, izmislivši četiri naivna paradoksa koje oni nisu mogli objasniti rečima. Njegovi paradoksi su vekovima zbunjivali matematičare i otežavali dolazak do mnogobrojnih otkrića. Zenon je bio filozof i logičar, a ne matematičar. Napisao je samo jedan poznati rad Epicheiremata, u kome napada protivnike svoga učitelja Parmenida. Od Zenona je u originalu ostalo svega nekoliko fragmenata a o njegovim aporijama i dokazima saznajemo iz Aristotelove Fizike. Najpoznatiji je po svojim paradoksima. Četiri najpoznatija paradoksa su Dihotomija, Ahil, Strela i Stadion. Živeo je do 435. g.p.n.e....

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 TAČKA 4
3 META ZENONOVOG NAPADA U DOKAZIMA PROTIV MNOŠTVA 4
4 ZENONOVE APORIJE 6
4.1 Dihotomija (διχοτομείν) 7
4.2 Ahil 8
4.3 Strela 8
4.4 Stadion 8
5 VARIJACIJE NA ZENONOVU TEMU 11
6 STATUS BESKONAČNOSTI I OGRANIČENJE VAŽENJA PRINCIPA ISKLJUČENJA TREĆEG U INTUICIONISTIČKOJ MATEMATICI 11
7 INFINITIZAM. DVE TEZE INFINITIZMA BEZ INFINITEZIMALA 12
8 ZENONOVA BESMRTNOST 14
9 LITERATURA 15