Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronska identifikacija domaćih životinja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Elektronska identifikacija domaćih životinja (/Thread-elektronska-identifikacija-doma%C4%87ih-%C5%BEivotinja)


Elektronska identifikacija domaćih životinja - Dzemala - 10-08-2011 06:23 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Електронско означавање и индентификација је појам који се већ дуже користи за означавање и идентификацију животиња, а састоји се од постављања направа с могућношћу одашиљања радијских валова (RFID, radio frequency identifiying devices) на животињу и/или у животињу.
Једном постављене ознаке се по потреби могу очитавати помоћу специјалних читача. У ствари, читач одашиље сигнал а електронска ознака га прима и враћа према читачу. Информација која долази на читач уникатна је, тј. свака електронска ознака има јединствену комбинацију знакова која се састоји од трознаменкастог кода земље и дванаестознаменкастога националнога идентификацијског кода. Тај јединствени код мора бити исти као број који ће се налазити на ушним маркицама, дакле долазе у пару.
На животињу се могу ставити електронске ознаке у облику електронске ушне маркице. У животињу се могу ставити у облику ињекцијских транспондера (под кожу) и у облику керамичког болуса који остаје у преджелуцима преживача. Тако постављена електронска ознака очитава се помоћу ручног или стационарног читача...

САДРЖАЈ


УВОД--------------------------------------------------------------3
1. ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ-----------------------------------------4
2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА------------------------5
3. НАШ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ--------------------------------------7
3.1. Идентификација говеда------------------------------------8
3.2. Идентификација свиња--------------------------------------10
4. ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ИНЕНТИФИКАЦИЈЕ ----------------11
4.1. Остали системи идентификације------------------------12

5. ТРАЈНЕ МЕТОДЕ ОЗНАЧАВАЊА--------------------------------------13
ЗАКЉУЧАК---------------------------------------------------------15
ЛИТЕРАТУРА-------------------------------------------------------------17