Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zaštita potrošača u BiH i susjednim zemljama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Zaštita potrošača u BiH i susjednim zemljama (/Thread-za%C5%A1tita-potro%C5%A1a%C4%8Da-u-bih-i-susjednim-zemljama)


Zaštita potrošača u BiH i susjednim zemljama - Dzemala - 10-08-2011 06:00 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


od procesa koji obuhvaćaju kupnju, odnosno, ponašanje kupca, korisnika i potrošača proizvoda i usluga. Kupac je osoba koja vrši (obavlja) stvarnu kupnju. To je osoba koja bira proizvode i usluge i kupuje u odredenoj trgovini ili od konkretnog poduzeća. Sinonimi za kupca su klijent i mušterija. Termin klijent pretežno je u upotrebi kada se radi o industrijskom kupcu, dok se termin mušterija koristi da označi gra-dane kao kupce proizvoda i usluga na tržištu.

Kupac se može definirati kao "bilo koja osoba koja na shvatljiv način kupuje ponuđeni proizvod" . To podrazumijeva nekog ko ima latentni interes za određenim proizvodom i namjeru da isti nabavi (kupi). Kupac je, po pravilu, anonimna osoba koja je potencijalno voljna i sposobna da kupuje. U trgovinskom poslovanju kupac je "osoba koja aktom kupoprodaje preuzima ili stječe pravo preuzeti robu (uslugu), a obvezuje se da za nju plati kupoprodajnu cijenu" . Pri tome, nije neophodno da kupac u isto vrijeme bude osoba koja donosi odluku o kupnji. Kupac može biti i finalni potrošač ili proizvodno ili trgovačko predzeče ili neka institucija koja proizvode i usluge nabavlja i koristi u poslovne svrhe.

Razlikuju se stvarni i potencijalni kupci. Stvarni kupci su oni koji zaista i kupuju (stalno, povremeno ili slučajno) odredene proizvode i usluge. Potencijalni kupci su oni koji bi mogli kupovati određene proizvode i usluge, ali to ne čine iz raznih razloga, ili bar ne još. Zadatak marketinga je zadržati postojeće, a da potencijalne "prevede" u stvarne kupce proizvoda i usluga poduzeća.

Takode, razlikuju se racionalni i emocionalni kupci ". Racionalan kupac odlučuje se na kupovinu proizvoda i usluga na temelju vlastitog razmišljanja, pri čemu se u zadovoljavanju svojih potreba i želja ponaša sukladno raspoloživom kupovnom moći. Za razliku od racionalnog, emocionalni kupac odlučuje se na kupnju proizvoda i usluga pod utjecajem okoline (prodavači, prijatelji, ambijent i sl.).. Ponašanje obje vrste kupaca moguće objasniti istraživanjem motiva kupnje, koji su različiti, jer su uzrokovani različitim potrebama i faktorima...

Sadržaj:


UVOD 3
1.1 Zaštita potrošača u EU 5
1.1.1 Proces harmonizacije zakonodavstva BiH sa EU 6
1.2 Zaštita potrošača u Srbiji 7
1.3 Zaštita potrošača u Hrvatskoj 9
1.4 Zaštita potrošača u BiH 10
1.5 Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini 14
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16