Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
10 američkih multinacionalnih kompanija i Grupa 20 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: 10 američkih multinacionalnih kompanija i Grupa 20 (/Thread-10-ameri%C4%8Dkih-multinacionalnih-kompanija-i-grupa-20)


10 američkih multinacionalnih kompanija i Grupa 20 - Dzemala - 06-08-2011 06:03 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


GRUPA 20

G-20 je grupa od 20 ministara finansija i guvernera narodnih banki (G-20, G20, Grupa dvadesetorice) iz 20 najjačih ekonomija sveta – 19 zemalja + evropska unija, čiji je reprezent Predstednik Evropskog saveta i Evropske centralne banke. Predsednici ili druge čelne ličnosti tih razvijenih država su isto periodično održavali samite od njihovog inicijalnog mitinga 2008. godine. Agregatno, ekonomije zemalja članica grupe G20 predstavljaju 85% globalnog GNP, 80% svetske trgovine (uključujući unutrašnju trgovinu u EU) i dve trećine svetske populacije.

Formiranje grupe G20 je predloženo od strane bivšeg kanadskog ministra finansija Paula Martina, radi kooperacije i konsultacija u vezi stvari koje se odnose na svetski finansijski sistem. Ova grupa proučava, recenzira, nadgleda i promoviše diskusiju u vezi politika koje se tiču internacionalne finansijske stabilnosti i povezanih tema. Od samita 2008, predlaže se da grupa G20 zameni grupu G8, kao vodeći svetski savet bogatih nacija...


Istorijat grupe 20


Prvi sastanak G-20 je održan u Berlinu od 15.-16. prosinca 1999.g. Tema samita 2006 je bila „Izgradnja i održavanje prosperiteta“. Teme o kojima se raspravljalo predstavljale su održivi rast globalne energije i resursa, reformu Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, i uticaj starenja populacije i demografske promene koje on izaziva. U 2007. godini, samiti su se održali u Južnoj Africi. 2008. Godine, Guido Mantega, ministar finansija Brazila je precedavao samitom kada se te godine održavao u Brazilu. Tema samita te godine u bili konkurencija i takmičenje na finansijskim tržištima, čista energija i ekonomski razvoj i fiskalni elementi rasta i razvoja...S A D R Ž A J

1.GRUPA 20 - 2 -
1.1 Istorijat grupe 20 - 2 -
1.2 Samiti - 3 -
2.3 Organizacija - 4 -
1.4 Članice grupe 20 - 4 -
2.10 AMERIČKIH MULTINACIONALNIH KOMPANIJA - 5 -
2.1 O multinacionalnim kompanijama - 5 -
2.2 Wal Mart - 6 -
2.3 Coca Cola - 7 -
2.4 Pepsi Cola - 7 -
2.5 Deloitte - 7 -
2.6 McDonnalds - 8 -
2.7 KFC - 9 -
2.8 KPMG - 9 -
2.9 Google - 10 -
2.10 Yahoo! - 10 -
2.11 General Motors - 11 -