Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam, funkcije i tržište novca - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Pojam, funkcije i tržište novca (/Thread-pojam-funkcije-i-tr%C5%BEi%C5%A1te-novca)


Pojam, funkcije i tržište novca - Dzemala - 11-07-2011 09:15 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pre nastanka samog novca u danas nam poznatom obliku i svrsi , njegovu osnovnu funkciju u ona pradavna vremena imala je na primer stoka krupnog i sitnog zuba, školjke, krzno, žito, kakao i tome slično. O tome nam svedoči i sam stari latinski naziv za novac- PECUNIA (pecus-govedo).

U svetu numizmatike odavno su već poznate legende o mnogim ostrvskim narodima Pacifika i Atlanskog okeana, a koji su u tu svrhu koristili morske školjke. Što su bile egzotičnije i ređe, imale su i veću vrednost. Takođe, postoje zanimljive priče iz ne tako dalekih davnina o ogromnim komadima granita te monolitnih kamenčića, koje su neki dalekoistočni narodi koristili kao osnovno platežno sredstvo svoje kulture.

Sa sve većim razvojem trgovine, prekomorskih istraživanja pa i širenja svetskog tržišta, snažno jača i potreba za iznalaženjem nekakvog praktičnijeg i univerzalnijeg oblika određivanja vrednosti. Tako nastaje prvi novac, koji je u svom prapočetku imao oblik grumena, šipke ili predmeta od plemenitog kova, zlata i srebra. Ali takav prvobitni oblik novca ponovo nije bio baš praktičan, jer bi se morao uvek iznova vagati, da bi se dobila realna vrednost. S vremenom bivaju utvrđena osnovna pravila o težini i kvalitetu novca, uključujući ono najvažnije, da njegova nominalna vrednost mora biti ista s vrednošću stvarnog sadržaja takvog novca. Ipak, kasnije se od tih pravila odustalo jer se nije pokazalo dobrim u praksi.

Prvi novac, sličan današnjem, nastaje u 7.veku pre Hrista, dakle pre 2700 godina.To se desilo u maloj državi koja se zvala Lidija u Maloj Aziji. Taj pranovac se izrađivao od elektruma, pripodne legure zlata i srebra. Kroz buduće vekove osim elektruma se u izradi novca koristilo zlato, srebro, bakar, bronza, a poslednjih tek stotinak godina još i nikl i gvožđe. Prvi novac izrađivan je potpuno ručno i ta se osnovna tehnika proizvodnje ustvari vrlo malo kroz vreme menjala sve do 16.veka kada su nastale prve mašine za njegovo kovanje. . .

SADRŽAJ:

1. Uvod………………………………………………......2
2. Pojam i istorijski razvoj novca......…...…....…3
3. Funkcije novca.........…...……...…...4
-Novac kao mera vrednosti.............4
-Novac kao sredstvo prometa............5
-Novac kao platežno sredstvo...........5
-Novac kao blago.................6
-Novac u funkciji svetskog novca............6
4. Pojam tržišta novca................7
5. Instrumenti tržišta novca..............9
-Međubankarska kupoprodaja novca........9
-Kratkoročne hartije od vrednosti...........10
- Međubankarska trgovina viškovima obaveznih rezervi..11
6. Pojam i vrste inflacije...............12
7. Posledica inflacije..............…...13
8. Deflacija...................14
9. Zaključak...........…….……...…..……..15
10. Literatura.....................16