Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tehnološki proces proizvodnje penušavih vina-Šampanjca - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: Tehnološki proces proizvodnje penušavih vina-Šampanjca (/Thread-tehnolo%C5%A1ki-proces-proizvodnje-penu%C5%A1avih-vina-%C5%A1ampanjca)


Tehnološki proces proizvodnje penušavih vina-Šampanjca - Dzemala - 08-07-2011 10:39 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Definicija i podela vina

Vino je poljoprivredni proizvod dobijen potpunim ili delimičnim vrenjem grožđa ili mošta od svežeg grožđa sorte plemenite vinove loze (vitis vinifera). Gajenje vinove loze i proizvodnja vina u našim krajevima potiče još od davnine. Naša vina su poznata po kvalitetu i raznovrsnosti tipova. Prema statističkim podacima među zemljama koje se bave proizvodnjom vina Jugoslavija se 1976.godine,nalazila na desetom mestu u svetu,a na osmom u Evropi.
Po tradiciji,reljefu i klimi može se smatrati vinogradarstvo-vinarskom zemljom,dok po potrošnji vina to još nije. U svedskoj potrošnji vina naša zemlja zauzima tek 20. mesto...

Vina se dele u četiri grupe od kojih svaka ima nekoliko pod grupa:


Prva grupa obuhvata:

1) Stona vina,
2) Stona vina sa oznakom geografskog porekla,
3) Kvalitet vina sa oznakom geografskog porekla,
4) Čuvena vina.

Druga grupa obuhvata:

1) Dezertna vina,
2) Likerska vina,
3) Aromatizovana vina.

Treća grupa obuhvata penušava vina (šampanjizirana):

1) Prirodno šampanjizirana vina,
2) Umetno šampanjizirana vina (gazirana vina).

Četvrta grupa obuhvata vina za obradu i preradu:

1) Vina za mešanje,
2) Alkoholizirana vina,
3) Osnovna vina za proizvodnju drugih alkoholnih pića,
4) Vina namenjena za proizvodnju sirćeta (CH3 - COOH)...