Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovanje radionice za popravak vozila-Analiza poslovnog sustava (APS) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: Poslovanje radionice za popravak vozila-Analiza poslovnog sustava (APS) (/Thread-poslovanje-radionice-za-popravak-vozila-analiza-poslovnog-sustava-aps)


Poslovanje radionice za popravak vozila-Analiza poslovnog sustava (APS) - Dzemala - 08-07-2011 10:01 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pitanja za analizu:


1. Koji su najvažniji čimbenici radionice te koje su njene funkcije?

2. Proces izrade ponude za popravak vozila?

3. Kakav je način izvršenja usluga popravka navedenih u ponudi?

4. Kako je predstavljena organizacija popravka i koje su uloge radnika?

5. Koji su najvažniji čimbenici u realizaciji popravka?

6. Koji je osnovni kapital radionice za popravak vozila?

7. Koje su mogućnosti plaćanja?

8. Kako je raščlanjena organizacijska i poslovna struktura radionice?...


Sadržaj Član tima Str.


Plan razgovora s korisnikom (PLANRK) (1) 2

Razgovor sa korisnikom (RAZKOR) (1) 4

Određivanje i opis funkcija (OPISFUN) (2) 10

Određivanje i opis klasa podataka (OPISPOD) (2) 15

Matrica poslovne tehnologije (MPT) (3) 16

Lista korisničkih zahtjeva (ZAHTJEVI) (1) 19

Dijagram tijeka podataka (DTP) (1) 20

Radni dijagram (RADD) (2) 24

Maske za unos (MASKA) – primjer (3) 28

Izvješća (IZVJESCE) – primjer (3) 31

Sadržaj:


Cilj razgovora sa korisnikom
- upoznavanje sa poslovnim i organizacijskim sustavom
- sagledavanje procesa
- sagledavanje podataka
- određivanje granica sustava
- navođenje ograničenja sustava
Pitanja za analizu