Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ponašanje preduzeća i organizacija (Vrste organizacionih struktura) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: Ponašanje preduzeća i organizacija (Vrste organizacionih struktura) (/Thread-pona%C5%A1anje-preduze%C4%87a-i-organizacija-vrste-organizacionih-struktura)


Ponašanje preduzeća i organizacija (Vrste organizacionih struktura) - Dzemala - 08-07-2011 09:57 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Funkcija organizovanja je sastavni dio procesa menadžmenta. Kao logičan nastavak funkcije planiranja, organizovanje omogućava izvršavanje performansi preduzeća vezanih za njegove ciljeve. Organizovanje predstavlja važan instrumentarij menadžmenta pomoću koga se pribavljaju, alociraju i kombinuju resursu uspostavljanjem sistema odnosa između ljudskih aktivnosti i fizičkog kapitala. Termin organizacija je u širokoj upotrebi .

Organizacija se može definisati kao dvije ili više osoba koje rade zajedno, na koordiniran način, radi ostvarenja grupnih rezultata. Da bi bio efikasan, menadžer mora biti sposoban da organizuje ljudske resurse, fizičke faktore i funkcije (proizvodnju, marketing, finansije, kadrove i sl.), na način koji je dizajniran za ostvarenje ciljeva preduzeća. Ovaj proces je suštinski za uspjeh svake organizacije u kojoj ljudi rade zajedno kao grupa. Organizovanje je proces kojim se definišu formalni odnosi između ljudi i resursa radi postizanja ciljeva.

Jednom kada su ciljevi utvrđeni/formulisani, moguće je odrediti radne aktivnosti i uključiti ih u realizaciju. U proizvodnom preduzeću, sirovina mora biti nabavljena, proizvod mora biti napravljen i prodat. Svaka od ovih glavnih faza uključuje unajmljivanje i nadgledanje ljudi, prosleđivanje papirologije i određeni broj drugih aktivnosti. Na primjer, skladišta se moraju održavati, što uključuje vodoinstalatere, elektičare i domare. Sortiranje robe na police i rukovanje kasom vrše ljudi sa drugom vrstom stručnosti. Zato se sve ove vrste poslova moraju razvrstati prije nego što proces organizacije može da počne. Važan koncept pri specifikaciji različitih vrsta zadataka je specijalizacija rada ...

Sadržaj

Uvod…………………………………………………………………………………………3
1. Proces organizovanja …………………………………………………………………….5
2. Organizacioni ciljevi………………………………………………………………………6
3. Specijalizacija rada……………………………………………………………………..…6
4. Organizaciona diferencijacija…………………………………………………………..…7
5. Organizovanje na najnižem nivou menadžmenta……………………………………….9
6. Organizacioni koncept i organizaciona struktura…………………………………………9
7. Vrste organizacionih struktura……………………………………………………………11
7.1. Formalna organizacija………………………………………………………...11
7.1.1. Linijska organizacija……………………………………………………….…11
7.1.2. Linijska i štabna organizacija…………………………………………..….…12
7.1.3. Funkcionalna organizacija……………………………………………...……13
7.1.4. Projektne i matrične organizacione strukture…………………………….. …14
8. Neformalni aspekti organizacije…………………………………………………………15
8.1. Neformalna organizacija………………………………………………………17
8.2. Koristi od neformalne organizacije……………………………………………19
Zaključak…………………………………………………………………………………… 20