Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza i procena rizika u preduzeću „Henkel - Merima“ - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: Analiza i procena rizika u preduzeću „Henkel - Merima“ (/Thread-analiza-i-procena-rizika-u-preduze%C4%87u-%E2%80%9Ehenkel-merima%E2%80%9C)


Analiza i procena rizika u preduzeću „Henkel - Merima“ - Dzemala - 08-07-2011 09:18 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


O kompaniji Henkel Merima

Henkel Merima je osnovana 31.10.2002. godine zaključivanjem Ugovora o kupovini društvenog preduzeća Hemijska industrija Merima Kruševac od strane kompanije Henkel za centralnu i istočnu Evropu (Henkel CEE), sa sedištem u Beču.

Merima

Kompanija Merima osnovana je 1839. godine kao radionica za proizvodnju sapuna i za preko 165 godina postojanja stekla je vodeću poziciju na domaćem tržištu, kao najveći proizvođač sredstava za higijenu i kozmetiku. Najveća fabrika sapuna na Balkanu dobila je naziv Merima 1924. godine.

Analiza i procene rizika ima za cilj da omogući poslodavcu da preduzme mere za bezbednost i zdravlje njegovih zaposlenih. Prema Smernicima za procenu rizika Evropske unije procena treba da bude sadržajna i primenjena tako da pomogne poslodavcima da:

• prepoznaju opasnosti na radu i procene rizike vezane za te opasnosti kako bi se odredile i primenile mere za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih,
• procene opasnosti kako bi se izabrala najprikladnija radna oprema, hemijske materijale, opremljenost radnog mesta i organizacija rada,
• provere da li su primenjene mere za bezbedan i zdrav rad zaposlenih
• odgovarajuće,
• preduzmu neophodne radnje nakon sprovonenja procene rizika,
• pokažu samima sebi, nadležnim državnim organima, zaposlenima i njihovim predstavnicima da su svi faktori u vezi sa radom bili razmotreni, kao i da je izvršena odgovarajuća procena o prisustvu opasnosti i štetnosti i mera potrebnih za njihovo otklanjanje radi
• očuvanja zdravlja i bezbednosti,
• se staraju da se, nakon sprovedene procene rizika, primenjuju
• preventivne mere koje doprinose poboljšanju zdravlja i bezbednosti
• zaposlenih.

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 "Henkel-Merima" 4
1.2 Definicije rizika 8
1.3 Makroorganizaciona šema Merima - Kruševac" 9
1.3.1 Struktura zaposlenih 9
1.3.2 Oprema 10
1.4 Pokretanje i plan sprovođenja postupka procene rizika 11
1.4.1 Identifikacija štićenih vrednosti 11
1.5 Identifikacija i analiza rizika 12
1.6 Klase rizika 13
1.7 Metode i procene rizika 16
1.8 Način i mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika 18
1.9 Opasnosti i štetnosti 19
1.10 Primeri-analiza rizika 21
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 23