Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
FAZI LOGIČKI KONTROLERI - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: FAZI LOGIČKI KONTROLERI (/Thread-fazi-logi%C4%8Dki-kontroleri)


FAZI LOGIČKI KONTROLERI - derrick - 06-03-2010 06:47 PM

Sa razvojem mikroračunarske tehnike otvorene su velike mogućnosti na polju digitalnog upravljanja sistemima. Informacije dobijene merenjima se brzo obrađuju i moguće je ostvariti upravljanje složenim sistemima koje je vrlo teško matematički opisati - modelovati. Softver za upravljanje postaje raznovrstan, a ljudska kreativnost dolazi do izražaja. Jedan relativno nov pristup upravljanju je primena fazi regulatora. Suština je u formiranju programskog koda koji implementira znanje čoveka eksperta o nekim procesom.

Automatsko upravljanje procesima i mašinama je do pojave mikroračunara bilo zasnovano na analognim regulatorima. Iako su digitalni upravljački algoritmi u odnosu na analogne sporiji, prednosti koje su omogućene upravljanjem na bazi softvera su višestruke.

Detalji aparature

Jedna velika prednost je i fleksibilnost u pogledu realizacije upravljanja pomoću softvera, koji se po potrebi može menjati kako bi se prilagodio eventualnim promenama u sistemu upravljanja. Danas se u literaturi i časopisima prezentuju savremene metode upravljanja koje u mnogim uslovima pokazuju dobre rezultate. Konkretno se to odnosi na primenu neuronskih mreža i fazi logike na upra-vljanje sistemima.

Digitalno upravljanje

Digitalno upravljanje otvara mogućnost primene nekih novih postupaka koje analogni regulator ne može (ili vrlo teško) da odradi: akviziciju podataka, identifikaciju sistema, adaptivno upravljanje itd. (pojmovi poznati iz teorije digitalnog upravljanja). Za digitalne sisteme se vezuju dva važna pojma: diskretizacija po vremenu (pojam periode odabiranja) i kvantizacija po nivou. Periodom odabiranja se definišu sukcesivni trenuci u kojima se vrši odabir kontinualnih veličina. Kvantizacija kontinualne veličine nastaje usled AD konverzije.Primena inteligentnog upravljanja se može razumeti na osnovu potrebe da se izvrši regulacija neke fizičke veličine u sledećim uslovima:

1. Na realne sisteme neprekidno deluju različiti poremećaji
2. Realni procesi su većinom nelinearni
3. Sami procesi su promenljivi.

Navedeni uslovi se često sreću u praksi i zbog toga je neophodno inteligentno upravljanje.

Faze projektovanja FLC

Fazi logički kontroler (FLC) je jedan način takvog upravljanja koji je naročito pogodan za sisteme koji se vrlo teško mogu modelovati. Kod projektovanja Fazi regulatora redosled operacija je sledeći:

1. Analiza procesa.
2. Dobijanje pravila od strane eksperta.
3. Simulacija fazi regulatora, ako se ne dobiju željeni rezultati ponoviti ceo postupak.

Realizacija FLC u digitalnom sistemu upravljanja se svodi na pisanje programskog koda (ovde je korišten programski jezik C) koji na osnovu zadate vrednosti temperature dostiže tu vrednost i održava je sve dok se u sistemu ne dogodi zahtev za nekom drugom vrednošću koju postavlja korisnik. Pre pisanja programa neophodna je analiza (i posmatranje) konkretnog sistema upravljanja i poželjno je mate-matički opisati sistem kako bi se pre praktične implementacije programa u mikrokontroleru izvršila simulacija. Svrha simulacije je da se matematičkim algoritmima pokušaju opisati pojave u realnom sistemu kako bi praktična realizacija algoritma upravljanja u realnom sistemu ispunila zahteve. Obično se zahtevi zadaju u vremenskom domenu, a najčešći su da se obezbedi stabilnost, tačnost i brzina.