Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prikaz didaktičkih dimenzija aktivnosti učenika i nastavnika u modelu višefrontalne n - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Prikaz didaktičkih dimenzija aktivnosti učenika i nastavnika u modelu višefrontalne n (/Thread-prikaz-didakti%C4%8Dkih-dimenzija-aktivnosti-u%C4%8Denika-i-nastavnika-u-modelu-vi%C5%A1efrontalne-n)


Prikaz didaktičkih dimenzija aktivnosti učenika i nastavnika u modelu višefrontalne n - profesorXXX - 09-06-2011 03:59 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kompletan rad možete videti i/ili preuzeti iz Priloga(a)
Rad je poslat od strane autora koji je hteo da ostane anoniman i sa ciljem da olakša život drugim studentima i srednjoškolcima.
Vaš MaturskiRadovi.Net