Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Diplomski rad - Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasični biznis - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Diplomski rad - Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasični biznis (/Thread-diplomski-rad-prednost-elektronskog-poslovanja-u-odnosu-na-klasi%C4%8Dni-biznis)


Diplomski rad - Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasični biznis - erik_bananamen - 25-05-2011 11:51 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kompletan rad možete videti i/ili preuzeti iz Priloga(a)
Rad je poslat od strane autora koji je hteo da ostane anoniman i sa ciljem da olakša život drugim studentima i srednjoškolcima.
Vaš MaturskiRadovi.Net