Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Materijalni nedostaci stvari - pravo - seminarski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Materijalni nedostaci stvari - pravo - seminarski (/Thread-materijalni-nedostaci-stvari-pravo-seminarski--150316)


Materijalni nedostaci stvari - pravo - seminarski - derrick - 31-05-2018 11:09 PM

Да би се применио члан 488 ЗОО, који између осталог предвиђа и право купца да
захтева снижење цене у случају материјалних недостатака купљене ствари,
потребно је у парници доказати само постојање скривених недостатак
а куће које
није било могуће открити уобичајеним прегледом, а потом и чињеницу да је о
постојању таквог недостатка купац уредно и благовремено обавестио продавца, и
то у роковима предвиђеним чланом 482 ЗОО, те да је након обавештавања
захтевао од продавца
сагласност за измену уговора снижењем купопродајне цене.