Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Faktori organizacione strukture - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Faktori organizacione strukture (/Thread-faktori-organizacione-strukture)


Faktori organizacione strukture - derrick - 09-03-2014 02:02 AM

UVOD

Organizacije su koordinisane jedinice koje čine najmanje dva člana čijim aktivnostima se postiže cilj ili set ciljeva. Organizacije su uređeni sistemi u kojima se uspostavljaju odnosi između pojedinaca i grupa. Sagledavanjem organizacije tj. ljudi, procesa i strukture u njoj, otkriva se funkcionisanje organizacije koje doprinosi standardu života ljudi širom sveta.

Priroda menadžerskog posla nalaze koordinaciju između rada pojedinaca, grupa i organizacija i to kroz obavljanje funkcija planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja. Kada se jednom dostigne pravi smer i razvije uspešna strategija za postizanje ciljeva organizacije, menadžeri bi trebalo da organizuju strukturu kojom će implementirati tu strategiju. Organizovanje je ključna aktivnost menadžera jer od načina grupisanja ljudi i dizajniranja posla u organizaciji zavisi uspešno postizanje postavljenih ciljeva.


SADRŽAJ

UVOD……………….3
1. FAKTORI ORGANIZACIONE STRUKTURE……………………..……………..4
2. SPOLJNI FAKTORI……………………………………………...…………………..4
2.1. Fizičko okruženje……………………………………….…………………….5
2.2. Institucionalni uslovi………………………………………………………….5
2.3. Ekonomsko okruženje…………………………………….…………………..6
2.4. Tržište i konkurentnost……………………………………………………….6
2.5. Tehnološko okruženje…………………………………...……………………7
2.6. Sociološko kulturološko okruženje……………………..…………………….7
3. UNUTRAŠNJI FAKTORI ORGANIZACIJE………………...…………………….8
3.1. Tehnologija…………………………………………..……………………….8
3.2. Kadrovi………………………………………………………...……………..9
4. TEHNOLOGIJA KAO FAKTOR ORGANIZACIONE STRUKTURE……...…..9
4.1. Tehnologija proizvoda……………………………………………..………..10
4.2. Tehnologija procesa………………………………………………..………..11
4.3. Informacione tehnologije……………………………………………………14
5. STRATEGIJA KAO FAKTOR OGRANIZACIONE STRUKTURE………...….15
6. VELIČINA I STAROST…………………16
ZAKLJUČAK……………………..18
LITERATURA……………….19