Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nasilje nad ženama - istraživanje - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Nasilje nad ženama - istraživanje - hr (/Thread-nasilje-nad-%C5%BEenama-istra%C5%BEivanje-hr)


Nasilje nad ženama - istraživanje - hr - derrick - 09-03-2014 01:46 AM

UVOD

Cilj ovog istraživačkog rada jeste da se informišem o problemu „ Nasilje nad ženama“.
Nasilje nad ženama i djevojčicama jedan je od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Može podrazumijevati fizičko, seksualno, psihičko i ekonomsko zlostavljanje, i prelazi granice dobi, rase, kulture, bogatstva i geografije. Dešava se u kući, na ulici, u školi, na radnom mjestu, na poljoprivrednim poljima, u izbjegličkim kampovima, tokom sukoba i kriza.

Ima puno pojavnih oblika – od univerzalno najčešćih oblika obiteljskog i spolnog nasilja, do štetnih praksi, zlostavljanja tokom trudnoće, takozvanih ubistava zbog časti i drugih vrsta femicida. Prema službenim podatcima Ministarstva unutarnjih poslova zamjećuje se godinama, da ne dolazi do značajnog povećanja, ali ni smanjenja broja prijava kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Prijavljeno je od 461 do 761 slučaja. Od 2000. do 2010. godine ukupno je prijavljeno 6625 kaznenih djela seksualnog nasilja, od čega su najčešće bludne radnje 34 % (2252 djela), silovanje 15 % (958 djela), zadovoljavanje pohote pred djetetom ili malodobnom osobom 14 % (921 djelo), spolni odnošaj s djetetom 10 % (677 djela). Ostala kaznena djela zastupljena su s manje od 10 %.
Od 2000. do 2010. godine prijavljeno je ukupno 1228 kaznenih djela silovanja, od čega 958 izvršenih i 270 djela u pokušaju. Prosječno se godišnje prijavi između 90 i 150 takvih kaznenih djela.

SADRŽAJ

Uvod................................2
Istraživačko pitanje............3
Metodologija........................3
Karakteristike....................4
Vrste nasilja....................5
Mitovi o zlostavljanju.........6
UN WOMEN....................7
Statistika......................7
Obvezujući i važni dokumenti za suzbijanje, prevenciju i prijavljivanje nasilja…8
Zadaci istraživanja………..9
Razgovor sa žrtvom…………9
Razgovor sa kompetentnom osobom………10
Šta možemo učiniti zajedno?..................11
Analiza anketa..................................12
Zaključak........................................14
Literatura..........................................15