Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Položaj Slovaka u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Položaj Slovaka u Srbiji (/Thread-polo%C5%BEaj-slovaka-u-srbiji)


Položaj Slovaka u Srbiji - derrick - 09-03-2014 01:39 AM

UVOD

Srbija spada u zemlje sa relativno heterogenom etničkom strukturom stanovništva. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002, u Srbiji (bez Kosova) od 7.498.001 građana Srbi čine blizu 83 % ukupnog stavnovništva (82,86 %). Preostalo stanovništvo čine pripadnici manjinskih grupa - Mađari (3,91 %), Bošnjaci (1,82 %), Romi (1,44 %), Jugosloveni (1,08 %) Hrvati (0,94 %), Crnogorci (0,92 %), Albanci (0,82 %), Slovaci (0,79 %), Vlasi (0,53 %), Rumuni (0,46 %), Makedonci (0,35 %), Bugari (0,27 %)..., i ostale brojčano male manjine, regionalno izjašnjeni i neopredeljeni.

Popis iz 2002. beleži 21 nacionalnu manjinu u Srbiji odnosno nešto preko milion stanovnika u ukupnoj populaciji pripada manjinskim zajednicama. Sistem zaštite manjina u Republici Srbiji razvijan je još za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u kojoj se na drugačiji način u odnosu na ostale socijalističke zemlje gledala na pitanja nacija i etniciteta. Dok zemlje Istočnog bloka nisu nacionalno pitanje posebno tretirale, niti razvijale sistem zaštite etno-kulturnih grupa, SFR Jugoslavija je kroz različite mehanizme obezbeđivala zaštitu prava takozvanih ’narodnosti’. Ustav iz 1974. godine definisao je položaj nacionalnih manjina i njihova kolektivna prava.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Položaj nacionalnih manjina u Srbiji 4
3 Položaj Slovaka u Srbiji 5
4 ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8