Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Vrste društvenih pojava - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Vrste društvenih pojava (/Thread-vrste-dru%C5%A1tvenih-pojava)


Vrste društvenih pojava - derrick - 08-03-2014 02:14 AM

UVOD

Ljudsko društvo se vrlo često definiše kao skup, ukupnost društvenih pojava. Međutim, i kad se ono drugačije pojmovno određuje, i kada se govori ο društvu govori se i ο društvenim pojavama kao osnovnim elementima društva. Razmatranja ο društvenim pojavama nastoje da ukažu na razlike koje postoje između društvenih i prirodnih pojava tako i na razlike tako i na razlike koje postoje između društvenih i individualnih pojava. Ali isto tako nastoji se da se društvene pojave poj¬movno odrede i izvrši njihova klasifikacija.

Pojedine sociološke teorije društvene pojave definišu i određuju njihov odnos prema individualnim i prirodnim pojavama u kontekstu svojih shvatanja ο suštini društva i čoveka. Polazeći od marksističkog shvatanja čoveka i društva, čini se da je nužno u pojmovnom određivanju društvenih pojava i njihovoj klasifikaciji poći od njihove nerazdvojne povezanosti sa individualnim pojavama (ali ne i identičnosti sa ovima) i posmatrati ih kao uzajamno povezane delatnosti individua.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Vrste društvenih pojava 2
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6