Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Principi obrazaca spolnog ponašanja - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Principi obrazaca spolnog ponašanja - hr (/Thread-principi-obrazaca-spolnog-pona%C5%A1anja-hr)


Principi obrazaca spolnog ponašanja - hr - derrick - 08-03-2014 01:40 AM

UVOD

Da bi bili uspješni u vrlo važnom procesu reprodukcije spolni partneri, mužjak i ženka, moraju se međusobno predstaviti na vrlo jasan i nedvosmislen način. Životinje to postižu tzv.udvaranjem. Pod udvaranjem se podrazumijeva čitav niz ineraktivnog ponašanja koje se odvija između mužjaka i ženke prije, u toku i neposredno nakon akta parenja. Udvaranje i pojedine faze udvaranja imaju određenu funkciju. Neki obrasci ponašanja tokom parenja služe za lociranje i privlačenje mogućeg spolnog partnera.

Kada se već susretnu mužjak i ženka, on se predstavlja na specifičan način kojim je želi podstaknuti da reaguje prihvatanjem udvaranja. Sam akt parenja je vrlo kompleksan i podrazumijeva specifićno i sinhronizirano ponašanje oba partnera. Za udvaranje, parenje i podizanje mladih vrlo važan je izbor mjesta za te aktivnosti. U nekih vrsta susret spolova, udvaranje, parenje i podizanje mladih odvija se na jednom mjestu. U drugih vrsta pojedine faze odvijaju se na posebno odabranim mjestima.
U prirodnim uslovima vrlo često se dešava da spolni partneri nisu istovremeno spremni za parenje. Najčešće je jedan partner, obično mužjak, spremniji od drugog. U tom slučaju mužjak pribjegava posebnom obrascu ponašanja čija je funkcija stimuliranje ženke za parenje. U tu svrhu mužjak izvodi različite aktivnosti koje sadrže vizuelne, mirisne i taktilne signale sedukcije ili njihove kombinacije. Kod nekih životinjskih vrsta udvaranje i parenje povezano je sa velikom opasnošću. Spolno nespremne ženke mogu udvaranje shvatiti kao agresivnost i to pobuđuje njene odbrambene mehanizme.

Sadržaj

I. UVOD 1
II. Primjeri obrazaca spolnog ponašanja 2
III. Seksualna selekcija 6
III.1. ona parenja 8
III.2. Evolucioni model polnih razlika i sličnosti 9
III.3. Opšte pretpostavke evolucionog pristupa u ponašanju 9
IV. Polne razlike u ljudskim obrascima spolnog ponašanja 10
IV.1. Pozitivne i negativne strane spolnog općenja 10
IV.2. Poslijedica spolnog općenja 10
V. ZAKLJUČAK 12
LITERATURA