Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Izvori ugrožavanja bezbednosti - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Izvori ugrožavanja bezbednosti (/Thread-izvori-ugro%C5%BEavanja-bezbednosti)


Izvori ugrožavanja bezbednosti - derrick - 08-03-2014 01:03 AM

UVOD

Reč bezbednost potiče od prefiksa bez i reči beda (veliko siromastvo, polozaj koji izaziva prezir, nevolja, nesreća, zlo) i predstavlja stanje onog koji je zaštićen od opasnosti, osiguran, siguran, bezopasan. Pored reči bezbednost, u srpskom jeziku je u upotrebi još i reč sigurnost čije značenje potiče od latinske imenice sēcūrĭtas, ātis f. (mir duha, bezbrižnost, sigurnost, bezopasnost) i prideva sēcūrus (bez brige, bezbrižan, bez bojazni, koji se ne boji nikakve opasnosti).

Iako se u našem jeziku ove dve reči u opštoj upotrebi često upotrebljavaju kao sinonimi, sigurnost predstavlja širi pojam od pojma bezbednosti, jer pored odsustva opasnosti obuhvata i izvesnost, samopouzdanje, pa i lako mislenost. Pojam bezbednosti u objektivnom smislu predstavlja odsustvo pretnji po usvojene vrednosti, dok u subjektivnom značenjupredstavlja odsustvo straha od toga da će date vrednosti biti ugrožene. U odnosu na nivo na kome se nalazi vrednost koja seželi zaštititi, odnosno na kojoj se nalazi referentni objekat bezbednosti, razlikujemo ljudsku, državnu, regionalnu, međunarodnu ili globalnu bezbednost. Bezbednost se tradicionalno, i u teoriji i u praksi, vezuje za suverenu državu kaoza glavni subjekat, ali i objekat bezbednosti, i za njen monopol nad legitimnom primenom fizičke i, iznad svega, vojne sile.

Sadržaj :

UVOD 1
1 Pojam i teorije bezbednosti 4
1.1 Pojam ugrožavanja spoljne bezbednosti 8
2 Izvori ugrožavanja bezbednosti 11
2.1 Vojno ugrožavanje bezbednosti 11
2.1.1 Političke i ekonomske krize 12
2.2 Nacionalna bezbednost 14
2.3 Neoružani vidovi ugrožavanja bezbednosti 16
2.3.1 Uticaj globalizacije 18
2.3.2 Ekspanzija zaraznih bolesti kao oblik ugrožavanja bezbednosti 19
2.3.3 Sankcije kao izvor ugrožavanja bezbednosti 20
2.3.4 Kompijuterski kriminal i tehnička sabotaža 21
2.3.5 Industrijski kriminal 23
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 28