Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Izvrsni sudski postupak - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Izvrsni sudski postupak (/Thread-izvrsni-sudski-postupak)


Izvrsni sudski postupak - derrick - 08-03-2014 01:02 AM

UVOD

Sudski izvršni postupak ima izuzetan značaj u oblasti odlučivanja o građanskim pravima i obavezama. Ukoliko u izvršnom postupku izostane uspešno ostvarenje potraživanja ili ako ovaj postupak duže traje, ostaje bez smisla odluka o postojanju građanskog prava, ono ostaje samo deklaracija. Krajnji cilј sudske zaštite je ostvarenje prava, a upravo ga efikasan izvršni postupak obezbeđuje. Izvesnost uspešnog ostvarenja potraživanja otvara mogućnosti i smanjuje rizike ugovaranja, međusobnih odnosa preduzetnika i fizičkih lica, stranih ulaganja. To je put kojim se obezbeđuje veći stepen pravne sigurnosti.

Izvršni postupak bio je regulisan Zakonom o izvršnom postupku. Odredbe Zakona o izvršnom postupku primenjuju se i na prinudno izvršenje odluke donesene u upravnom ili prekršajnom postupku koja glasi na ispunjenje novčane obaveze, kao i na obezbeđenje novčanog potraživanja o kome se odlučuje u upravnom ili prekršajnom postupku.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Izvršni postupak 4
3 Izvršni sudski postupak prema novom zakonu o izvršenju 5
3.1 Izvršne isprave 7
3.2 Verodostojne isprave 8
3.3 Obim izvršenja 9
3.4 Prenos i prelaz potraživanja ili obaveze 9
3.5 Nadležnost i sastav suda i izvršitelјa 9
3.6 Dostavlјanje 10
3.7 Zahtevi za izuzeće i delegaciju suda 11
3.8 Pravni lekovi i postupak po pravnim lekovima 11
3.9 Obustava i okončanje postupka izvršenja 12
3.10 Protivizvršenje 12
3.11 Izvršitelјi 12
4 ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15