Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prava i obaveze ugovornih strana 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Prava i obaveze ugovornih strana 2 (/Thread-prava-i-obaveze-ugovornih-strana-2)


Prava i obaveze ugovornih strana 2 - derrick - 06-03-2014 01:50 AM

УВОД

Осигурање је заштита од штетних последица изазваних ванредним догађајима, који се могу предвидети и којима су изложени имовина, живот и телесно здравље људи.
Осигурање је економски посао, јер се надокнађују штете настале услед рушилачког дејства природних сила или несрећних случајева. Суштина осигурања као економске категорије састоји се у удрживању свих који су изложени опасностима (тзв. ризичне заједнице), са циљем да заједнички поднесу штету која је задесила само неке од њих. На тај начин сваки члан ризичне заједнице, уместо целе штете која би погодила само њега, сноси само мали део сваке штете која погађа било којег члана заједнице.

Транспортно осигурање је посебна област осигурања коју чине осигурање превозних средстава, осигурање робе у превозу, осигурање одговорности возара и осигурање других интереса који се појављују у транспорту.

Садржај :

УВОД 1
1 Права и обавезе уговорних страна код уговора о превозу ствари у домаћем и међународном ваздушном саобраћају 3
1.1 Развој ваздушног саобраћаја 4
1.2 Обавезно осигурање путника у јавном саобраћају од последица несрећног случаја 6
1.3 Уговор о превозу путника у ваздушном саобраћају 9
1.3.1 Основ одговорности превозиоца 10
1.3.2 Период трајања одговорности 10
1.3.3 Правна природа одговорности 11
1.4 Уговор између авио-превозиоца и наручиоца превоза 11
1.4.1 Права путника 12
1.5 Извршење уговора о превозу путника у ваздушном саобраћају 15
1.5.1 Уговор о превозу путника на одређено време 15
1.5.2 Уговор о превозу путника коришћењем целог капацитета ваздухоплова 16
1.6 Превоз пртљага у ваздушном саобраћају 16
ЗАКЉУЧАК 19
ЛИТЕРАТУРА 21