Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Roditeljsko pravo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Roditeljsko pravo (/Thread-roditeljsko-pravo)


Roditeljsko pravo - derrick - 06-03-2014 01:22 AM

UVOD

Roditeljsko pravo je nešto poput „krovnog pojma“ kojim se definiše opšta zakonska odgovornost roditelja za dobrobit deteta, i pod kojim se nalazi niz konkretnih prava i obaveza koja u tom odnosu postoje. Roditeljsko pravo proističe iz same činjenice da je neko roditelj; počinje danom rođenja deteta, a prestaje kada dete napuni 18 godina, ili ranije – ako dete stupi u brak ili dobije sopstveno dete, a pritom ima najmanje 16 godina i sud proceni da je dostiglo telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima. Pod određenim okolnostima, roditeljsko pravo može da se produži i nakon punoletstva deteta – na primer, u slučaju da ono, usled zaostalog duševnog razvoja, nije sposobno da se stara o sebi.

Druge okolnosti koje dovode do prestanka roditeljskog prava jesu sudsko lišenje roditeljskog prava, usvajanje deteta i smrt roditelja ili deteta. Roditeljsko pravo ne može imati niko drugi osim majke i oca zajedno, odnosno samo majke ili samo oca u slučajevima kada je drugi roditelj mrtav, kada je nepoznat ili kada je lišen roditeljskog prava.

Sadržaj:

UVOD 3
1 Roditeljsko pravo u porodičnom zakonu Srbije 4
2 Prava i obaveze roditelja 6
3 Lišenje roditeljskog prava 9
4 Razvod braka i roditeljsko pravo 10
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17