Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Jedna metoda naučnog istraživanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Jedna metoda naučnog istraživanja (/Thread-jedna-metoda-nau%C4%8Dnog-istra%C5%BEivanja)


Jedna metoda naučnog istraživanja - derrick - 06-03-2014 12:58 AM

UVOD

Sadržaj rada, njegov predmet i vrsta istraživanja određuju okvir naučnih metoda. Osnovne metode naučnog mišljenja i istraživanja su: analitičke osnovne metode i sintetičke osnovne metode. "Pored ovih, u naučnom istraživanju vrlo su značajne opštenaučne metode u društvenim naukama (hipotetičko-deduktivna metoda, statistička opštenaučna metoda, opštenaučna metoda modelovanja, aksiomatska metoda, analitičko-deduktivna metoda i komparativna metoda)".

Problem (predmet) ovog rada biće jedna od metoda naučnog istraživanja. Reč je o metodi analize. Razlog odabira pomenute metoda naučnog istraživanja za obradu i sam značaj teme, leži u činjenici da kod ovakvog tipa analiza odnosno metode, u kome kategorije nisu formalno i nedvosmisleno određene, kompjuter je nemoćan za potrebe i označavanja delova teksta koji pripadaju nekoj od zadatih kategorija.

S A D R Ž A J

UVOD 3
Metod analize 4
1 Pojam i karakteristike metode analize 4
2 Istraživanje 5
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10