Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Komunikacija dece kroz igru - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Komunikacija dece kroz igru (/Thread-komunikacija-dece-kroz-igru)


Komunikacija dece kroz igru - derrick - 06-03-2014 12:57 AM

УВОД

Комуникација представља једну од најстаријих активности. Без обзира на то, не постоји јединствена дефиниција комуникације. Теоретичари Денс и Ларсон набројали су чак 126 различитих дефиниција комуникације, од којих неке воде читаоца у различитим, па чак некад и у супротним правцима. Ипак, могуће је уочити да се код већине теоретичара комуникологије овај појам дефинише као процес којим пошиљалац неким каналом упућује поруку примаоцу.

Постоји мноштво модела комуникације који објашњавају процес преношења поруке са пошиљаоца на примаоца. Најпознатији су модели које је формулисао Вилбур Шрам и који показују како се комуникација приказивала као интерактивни процес између пошиљаоца и примаоца. Успешна комуникација се реализује у пољу “заједничког искуства”.

Садржај :

УВОД 1
1 Комуникација деце кроз игру 3
1.1 Улога игре у развоју комуникације код деце 7
1.2 Дефинисање појма игре 8
1.3 Значај комуникације у дечјој игри 12
ЗАКЉУЧАК 15
ЛИТЕРАТУРА 16