Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mogućnost i efekti inoviranja nastave Prirode i društva sa zadacima različitih nivoa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Mogućnost i efekti inoviranja nastave Prirode i društva sa zadacima različitih nivoa (/Thread-mogu%C4%87nost-i-efekti-inoviranja-nastave-prirode-i-dru%C5%A1tva-sa-zadacima-razli%C4%8Ditih-nivoa)


Mogućnost i efekti inoviranja nastave Prirode i društva sa zadacima različitih nivoa - derrick - 06-03-2014 12:51 AM

UVOD

Stalno inoviranje (menjanje) razredne nastave, u okviru nje i nastave prirode i društva, osnovnu funkciju ima namjeru da doprinese što efikasnijem i bolјem ostvarivanju zadataka vaspitanja i obrazovanja. Najviše će u svom radu uspeti oni nastavnici koji ne očekuju da inovacije (promene) neko od njih zahteva spolјa, da im ih nameće. Oni sami moraju biti inicijatori i nosioci inovacija u nastavi njihovog pripremanja, programiranja, uvođenja u praksu, praćenja toka inovacija i vrednovanja dobijanih rezultata.

Pošto inovacije moraju postati način i stil rada nastavnika u školi, pošto je odgovornost u tome vrlo velika, onda svaki nastavnik mora biti osposoblјen za izvođenje inovacija i upotrebu inovativnih modela rada u nastavi pojedinih nastavnih predmeta. To znači da oni treba da poseduju sasvim određena teorijska znanja i praktičnu osposoblјenost za programiranje, uvođenje u nastavnu praksu, praćenje i vrednovanje inovativnog modela rada. Ta osposoblјenost podrazumeva ne samo poznavanje sadržaja, tj. znanja iz stručne oblasti u kojoj se vrši inoviranje primenom inovativnog modela rada, već i sasvim određena metodička znanja.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Inovacije u nastavi prirode i društva 4
2.1 Programirani model rada u nastavi prirode i društva 5
2.2 Problemski model nastavnog rada 6
2.3 Egzemplarni model 7
3 Nastava sa zadacima različitih nivoa složenosti 9
3.1 Nastava različitih nivoa složenosti 10
3.2 Struktura i tok časa 12
4 Nastavnik kao faktor individualizacije nastave 13
5 ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21