Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Podsticanje dečjeg samostalnog jezičkog stvaralaštva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Podsticanje dečjeg samostalnog jezičkog stvaralaštva (/Thread-podsticanje-de%C4%8Djeg-samostalnog-jezi%C4%8Dkog-stvarala%C5%A1tva)


Podsticanje dečjeg samostalnog jezičkog stvaralaštva - derrick - 06-03-2014 12:40 AM

УВОД

Дечије стваралаштво се одређује као способност играња мисаоним елементима. Сматра се да је стваралаштво омогућено радозналошћу која се уочава у игри, из које се у току развоја диференцирају многе активности, посебно уметничке. Отуда се дечије стваралаштво може дефинисати и као игра медијумима који се налазе у разним врстама уметности, што се разликује по својим мотивима и функцији од уметничких активности одраслих, иако нема битније разлике у примењеним техникама.

Окренуто првенствено процесу, а не резултату своје стваралачке активности, у напору да реформулише и изрази сопствени однос према свету који га окружује, однос према другим људима и самом себи, чинећи то на један сасвим неконвенционалан, и, у извесној мери егоцентричан начин, дете се у том погледу разликује од одраслог уметника који свесно тежи продукту преко кога преноси своја осећања и замисли на друге. Док процес одраслог ствараоца пролази кроз доста одређене етапе, од замисли, трагања за путевима неког остварења, избора међу њима, све до коначног остварења и оцене онога што је урађено, дете, нарочитo млађе, испрва бива обузето самим процесом руковања неким материјалом, а замисао као и одлука о томе шта рад представља, може да буде донесена на крају или да сасвим изостане.

Садржај:

1 УВОД 3
2 Језичко стваралаштво деце 5
3 Подстицање језичког стваралаштва 6
3.1 Говорне игре 7
3.2 Стваралаштво засновано на литерарним текстовима 11
4 ЗАКЉУЧАК 12
ЛИТЕРАТУРА 14