Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga nastavnika geografije u upravljanju škole - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Uloga nastavnika geografije u upravljanju škole (/Thread-uloga-nastavnika-geografije-u-upravljanju-%C5%A1kole)


Uloga nastavnika geografije u upravljanju škole - derrick - 04-03-2014 03:09 PM

UVOD

Obrazovanje i vaspitanje, kao dve strane jedinstvenog procesa edukacije, značajni su faktori koji opredelјuju budućnost mladih lјudi. Škola je druga porodica koja u velikoj meri formira karakter deteta. Iz tog razloga biti uspešan nastavnik je najvažnija, obavezna i nimalo laka uloga.

Komunikacija koja dovodi do uzajamnog zadovoljstva i razumevanja je komunikacija u kojoj strane slušaju i uvažavaju jedna drugu. Proces konstruktivne komunikacije podrazumeva neetiketiranje, sposobnost empatije, jasno izražavanje svojih potreba i zahteva, sposobnost aktivnog slušanja i veštine konstruktivnog rešavanja konflikata. Konstruktivno rešavanje sukoba, zahteva od odraslog da svoj autoritet zasniva na uzajamnom slušanju, uvažavanju i saradnji, umesto na sili i nametanju svog rešenja kao jedino mogućeg. Participacija je dobar put ka pregovaranju i dogovaranju, umesto nametanju koje se obično shvata kao jedini mogući put za rešavanje sukoba.


Sadržaj:


1 UVOD 3
2 Upravljanje u školi 4
3 Nastavnik geografije i savremena škola 5
3.1 Nastavnik geografije i inovacije u školi 7
3.2 Kvalitet nastave i stvaranje uspešne škole 9
4 ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17