Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga obitelji u psihofizičkom razvoju djeteta - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Uloga obitelji u psihofizičkom razvoju djeteta - hr (/Thread-uloga-obitelji-u-psihofizi%C4%8Dkom-razvoju-djeteta-hr)


Uloga obitelji u psihofizičkom razvoju djeteta - hr - derrick - 27-02-2014 03:59 PM

Uvod

Dječja igra je borba protiv ispraznosti društvenog života. (…)
Sve buduće sklonosti ili nadarenosti obično progovaraju već u dječjim igrama.
Miroslav Krleža

U uvodnim stranicama ovog istraživačkog rada bit će objašnjeno kroz koje faze razvoja dijete prolazi. Sam naslov rada kaže o čemu je riječ o obitelji kao važnom faktoru koji utiče na psihosocijalni razvoj, ali meni je vrlo važno već na početku naglasiti da je sam proces razvoja i na psihičkom i socijalnom planu usko vezan i za druge faze razvoja, na to mislim na tjelesni i intelektualni razvoj. Ako je dijete nije dostiglo određenu ljestvicu razvoja na intelektualnom ili tjelesnom razvoju, ono će kaskati u razvoju na socioemocionalnom planu.

Tako da je u diplomskom radu osim što su opisane karakteristike socioemocionalnog razvoja, opisane su i karakteristike tjelesnog i intelektualnog razvoja i utjecaj obitelji na holistički razvoj djeteta.Emocionalni razvoj je najvažnija komponenta u formiranju ličnosti.
Odgoj djeteta počinje u obitelji. Početna socijalizacija, razvoj i učenje započinje u roditeljskom domu. Od angažmana roditelja kao odgojitelja ovisit će cjelokupno formiranje i kasnije ponašanje djece. Obitelj kao prva odgojna sredina utječe na dijete i u predškolskom i školskom periodu odrastanja, te svojim pogreškama i propustima može učiniti mnogo štete u odgoju. Propusti u najranijem periodu života za dijete su nenadoknadivi.

Sadržaj:

Uvod................3
1. Teorijski dio istraživanja................4
1.1. Širi problem istraživanja...........4
1.3. Uži problem istraživanja.................4
1.3. Terminološka razgraničenja...................4
2. Metodologija istraživanja......................6
2.1. Predmet istraživanja.....................6
2.2. Cilj istraživanja.............................6
2.3. Zadaci istraživanja.........................6
2.4.1. Metoda teorijske anallize.....................7
2.4.2. Deskriptivna analiza...............7
2.4.3. Komparativna analiza.................8
3. Rezultati istraživanja............9
3.1. Tjelesni razvoj djeteta.................9
3.2. Emocionalni razvoj djeteta.................9
3.3. Socijalni razvoj djeteta.............10
3.4. Intelektualni razvoj djeteta......................10
4. Obitelj kao faktor poticanja djeteta u razvoju...............12
4.1. Attacment parenting..........................13
4.2. Tipovi roditeljstva.............................14
4.3. Značaj ranog iskustva na razvoj djeteta................16
4.3.1. Razvoj sinapsi-više iskustva, više veza..............17
4.4. Stimulativna obiteljska klima.................19
4.5. Deprivirajuća sredina................20
4.6. Prekomjerna stimulacija...............22
4.7. Kako roditelji pomažu djeci da ovladaju osjećajima.......23
4.8. Obiteljske krize..................25
4.8.1. Rastava i razvod..........26
4.8.2. Ovisnost i roditeljsko ponašanje...........27
4.8.3 Tjelesno kažnjavanje djece........28
4.8.4. Dijete i hospitalizacija................29
4.8.5. Smrt u obitelji....................29
4.8.6. Zanemarena djeca...............30
4.9. Kako roditelji pridonose djetetovom socijalnom sazrijevanju.......31
Zaključak.................33
Literatura................34