Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga predznanja u početnoj nastavi matematike - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Uloga predznanja u početnoj nastavi matematike (/Thread-uloga-predznanja-u-po%C4%8Detnoj-nastavi-matematike)


Uloga predznanja u početnoj nastavi matematike - derrick - 27-02-2014 03:54 PM

UVOD

Dolazak deteta u školu, uvek je obeležen kao radostan trenutak. To je momenat u kome ono shvata da polako ulazi u svet odraslih i da počinje prirpema za ozbiljno i odgovorno ponašanje prema učenju. Dani kada je matematika bila bauk i smatrana teškom naukom, koju razumeju samo odabrani, odavo su iza nas. Već više decenija, matematika je, bar u mađim razredima osnovne škole jedan od omiljenih predmeta. Deca vole brojeve, vole da računaju, raduju se svakom tačno urađenom zadatku. Napredak civilizacije, sigurno je doprineo takvom prihvatanju matematike, ali i razvoj metodike kao postupaka i načina predavanja.

Sabiranje, oduzimanje i prvi pojmovi o geometriji su nastavni sadržaji koji se obrađuju u prvom razredu. Svakako da nastavnik planira sadržaje prema datom planu i programu, ciljevima i zadacima koje želi da ostvari, ali polazna tačka jesu i predznanja koja deca imaju. Predznanja deca stiču u svakodnevnom životu, u proodici, ali važan faktor, poslednjih nekoliko godina jeste i obavezno predškolsko vaspitanje, koje se na primeren način bavi početnim matematičkim pojmovima.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Ciljevi i zadaci početne nastave matematike 4
2. Nastavne metode, sredstva i oblici rada 6
3. Predznanja učenika 8
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16