Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upotreba slikovnica u razvoju govora dece predskolškog uzrasta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Upotreba slikovnica u razvoju govora dece predskolškog uzrasta (/Thread-upotreba-slikovnica-u-razvoju-govora-dece-predskol%C5%A1kog-uzrasta)


Upotreba slikovnica u razvoju govora dece predskolškog uzrasta - derrick - 27-02-2014 03:38 PM

УВОД

Људски језик, као начин споразумевања, има социјалну природу - језик је “систем друштвено-условљених знакова чија је основна функција комуницирање и уопштавање” , док говор настаје у оквиру језика као његов оживљени део. Говор је “индивидуална реализација језика која је увек другачија и зависи од узраста, психичке конституције, културног нивоа и других компоненти сваког човека понаособ и у свакој прилици посебно”.

Говор је један од детерминишућих чинилаца општег развоја детета; посебно је провокативно питање друштвеног утицаја на развој говора и, одатле, практичних импликација на васпитно-образовни процес. Говор је темељ вештине почетне писмености - читања и писања. Рецептивни језик се односи на језик који дете прима слушајући (или читајући), док је експресивни језик онај којим се дете служи када говори (пише).

Садржај:

1 УВОД 3
2 Значај књига за развој детета 4
3 Сликовница као педагошки материјал 7
3.1 Подела сликовница 9
3.2 Функције сликовница 10
4 Сликовница као материјал за развој говора 11
5 ЗАКЉУЧАК 13
ЛИТЕРАТУРА 15