Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Geopolitičko okruženje zapadnog balkana - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Geopolitičko okruženje zapadnog balkana (/Thread-geopoliti%C4%8Dko-okru%C5%BEenje-zapadnog-balkana)


Geopolitičko okruženje zapadnog balkana - derrick - 26-02-2014 12:30 AM

Увод

Прилагођавање новим међународним односима и укључивање у међународне токове егзистенцијално је питање свих земаља и народа на Балкану. У оквиру тога, однос балканских земаља према међународном менаџменту је сложен и вишезначан колико и судбоносан. Савремени свет, уместо сложених односа, брзих промена и доскора неслућених могућности, незадрживо корача ка повезивању, међусобној зависности, великим променама на основу савремене технике.

Епоха 21. века пробудила је велике наде да ће се испунити снови човечанства о слободи, нестанку неправде и зла, вечитом миру и сигурном свету. Да ли међународни менаџмент услед утицаја, глобализације убрзо изгубио привлачни лик хуманизације света путем сарадње и блиског повезивања; уместо слободе, сигурности и бољег живота за све, свима је донео контролу из глобалног центра моћи.
Геополитички положај битно условљава геополитичке смернице државе, њено укључивање у економске, политичке и безбедносне интеграције и укупан друштвени развој.
Људи су најквалитетнији потенцијал са којима располаже једно друштво, држава и организација. Од начина на који се прилази људима зависи и успешно функционисање али и економија сваке творевине.

Садржај

Увод...................3
1. Суштина, значај и области деловања међународног менаџмента ....5
2. Деловање економско-плоитичког ризика у међународном менаџменту....7
3. Балкан на раскрсници између будућности и своје прошлости......9
3.1. Узроци сукоба ..........14
3.2.Последице сукоба................17
3.3.Превазилажење сукоба.......18
Закључак....................20
Литература..................22