Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadžment poslovi u istraživanju tržišta (prikupljanje podataka) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Menadžment poslovi u istraživanju tržišta (prikupljanje podataka) (/Thread-menad%C5%BEment-poslovi-u-istra%C5%BEivanju-tr%C5%BEi%C5%A1ta-prikupljanje-podataka)


Menadžment poslovi u istraživanju tržišta (prikupljanje podataka) - derrick - 26-02-2014 12:14 AM

Uvod


Istraživanje trzišta prodaje obavlja se da bi se što realnije mogla predvidjeti mogućnost plasmana robe sa kojom preduzeće konkuriše na tržištu. Istraživanje tržišta je kompleksna aktivnost koju čine niz medjusobno povezanih aktivnosti koje se obavljaju u odredjenoj vremenskoj sukesiji da bi se ostvarili planirani ciljevi istraživanja. Aktivnosti od kojih se sastoji prikupljanje podataka razvrstavaju se prema kriterijumu sličnosti u odredjeni broj grupa koje se nazivaju faze procesa prikupljanja podataka.

Prva istraživanja u kojima su korišćene tehnike prepoznatljive za istraživanje tržišta vršena su u S.A.D-u, u dalekom 19.vijeku. Godine 1824,u novinama , objavljeni su preliminarni rezultati izbora do kojih se došlo korišćenjem procedura i tehnika koje se koriste u istraživanju tržišta . Carls Parlin smatra se pionirom u istraživanju tržišta, i njegovo djelovanje je ohrabrilo nekoliko idustrijskih firmi da osnuju vlastita odeljenja za istraživanje tržišta. U periodu 1930-1940 godine u S.A.D-u se osnivaju specijalizovane institucije za prikupljanje podataka , a dolazi i do ekspanzije časopisa sa temama i načinima istraživanja tržišta, naglo se povećava i broj poslovnih škola u čijim planovima je predmet istraživanje tržišta.

Sadržaj

Uvod 3
1 Tržište 4
1.1 Pojam i funkcije trzista 4
1.2 Podjela trzista 5
2 Uloga menadzmenta preduzeća u istraživanju tržišta 6
3 Svrha i pojam istraživanja tržišta 7
3.1 Nacin istrazivanja trzista 8
3.2 Klasifikacija istrazivanja 11
3.3 Proces istrazivanja trzista 15
3.4 Metode istraživanja tržišta 17
3.5 Sadrzaj istrazivanja trzista 19
3.6 Plan istrazivanja trzista 19
3.7 Industrija istrazivanja trzista 20
3.7.1 Pregled ukupnog prihoda svjetske industrije 2000. godine 21
Zaključak 22
Litreratura 23