Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nematerijalne strategije motiviranja - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Nematerijalne strategije motiviranja - hr (/Thread-nematerijalne-strategije-motiviranja-hr)


Nematerijalne strategije motiviranja - hr - derrick - 26-02-2014 12:05 AM

UVOD

Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika postaju temelji zanimanja savrijemenog menadžmenta ljudskih resursa jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacionog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku spsposobnost i vrednost. Dosadašnji koncepti motivacionih sistema, motivacijskih tehnika i strategija postaju nedostupni i nedovoljno učinkoviti, pa je potrebno razvijati i uvoditi nove, koji će svojom razrađenošću i svestranošću dovesti do visoke motivisanosti i zadovoljstva zaposlenika, a time istodobno i ostvariti uspješno poslovanje.. Istražiti i utvrditi područja motivacije i motivacionih tehnika koja se mogu razraditi i primeniti u upravljanju ljudskim potencijalima kako bi ono bilo što efikasnije i zadovoljilo raznolike ljudske potrebe te ujedno predložiti aktivnosti njihove primene.

Primenom znanih dostignuća u području motivacije na upravljanje ljudskim potencijalima može se znatno pridoneti povećanju motivacije i zadovoljstva zaposlenika, a time i povećanju konkurentske spoposobnosti i vrednosti poduzeća. Za to je bitno znati, koje motivacione tehnike, na koji način i u kojim uslovima omogućuju izgradnju kvalitetnog motivacijskog sistema.

Sadržaj :

1 UVOD 3
2 Nematerijalne strategije motiviranja 4
2.1.1 Adekvatno dizajniranje posla 5
2.1.2 Demonstriranje poželjnog stila menadžmenta 5
2.1.3 Participacija zaposlenih u odlučivanju i postavljanju ciljeva 6
2.1.4 Upravljanje pomoću ciljeva 6
2.1.5 Fleksibilni oblici radnog vrijemena 6
2.1.6 Davanje veće kontrole zaposlenicima 7
2.2 Komparacija materijalnih i nematerijalnih kompezacija 7
2.2.1 Hijerarhija motiva u procesu rada 11
2.3 Pojam i vrste motivacionih tehnika 12
2.4 Vrste motivacionih tehnika 13
2.5 Strategija radne motivacije kod nematerijalnih kompezacija 17
3 ZAKLJUČAK 18
4 LITERATURA 19