Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osobine i tipovi lidera - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Osobine i tipovi lidera (/Thread-osobine-i-tipovi-lidera)


Osobine i tipovi lidera - derrick - 25-02-2014 11:52 PM

UVOD

Mnogi ljudi započinju vlastito poslovanje i rade sami za sebe. Oni se nazivaju preduzetnicima. Preduzetnici su najčešće oboje, i vlasnici i zaposleni . O preduzetniku se obično misli da je to osoba koja je u stanju da prepozna povoljnu priliku i iskoristi je za pokretanje novog poslovanja, dok drugi to nisu u stanju. Ekonomist J. Timmons napisao je u svojoj knjizi: „Umešan preduzetnik može oblikovati i kreirati povoljnu priliku dok ostali i ne vide, odnosno vide je prerano ili prekasno."

Sledeći primeri će nam pomoći da sagledamo na koji način nastaju lideri:

Primer: potreba za nezavisnošću
“Preduzetnici ne vole da rade za druge… Nekad sam radio za Manchester Evening News i bio otpušten, a imao sam ženu i bebu. Žena je imala obećavajuću karijeru koju je zapostavila zbog mene. Ostao sam sa 5 funtiu džepu i kunem se da nikad više neću raditi za druge.”

Eddy Shah osnivač Messenger Groupa The Times, 16. mart 2002.

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Koncept liderstva 6
1.1.1 Da li se lideri rađaju ili postaju? 8
1.1.2 Liderske veštine 10
1.2 Osobine i tipovi lidera 13
1.2.1 Uspešan preduzetnik - lider 13
1.2.2 Liderstvo 14
1.3 Tipovi lidera 18
1.3.1 Klasični liderski stilovi 18
1.3.2 Savremeni liderski stilovi 22
1.3.3 Kontigentni pristup liderstvu 22
1.3.4 Preduzetnik vs menadžer 27
1.3.5 Lider ili menadžer? 28
ZAKLJUČAK 30
LITERATURA 31