Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Trajnost funkcioniranja organizacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Trajnost funkcioniranja organizacije (/Thread-trajnost-funkcioniranja-organizacije)


Trajnost funkcioniranja organizacije - derrick - 24-02-2014 04:09 PM

UVOD

Organizacija je sastavni dio svakog preduzeća. Ljudi se međusobno udružuju u organizacione grupe kako bi ostvarili kolektivne (zajedničke) i indvidualne ciljeve. Prema tome, možemo reći da je formiranje organizacije sredstvo da se ciljevi lakše ostvare. Ciljevi su glavni razlog zbog kojeg je nastala organizacija, a način njihovog uspostavljanja i realizovanja uticati će na trajnost funkcioniranja organizacije.

Svaka organizacija se sastoji od ljudi, pa prema tome ljudi igraju glavnu ulogu u organizacij. Lider svake organizacije je menađer ili TOP-MENADŽMENT. On mora da donosi ispravne odluke, ispravno i pošteno da obavlja zadatke, odnosno da uradi pravu stvar, na pravi nači, u pravo vrijeme i na pravom mjestu. On mora znati na koji način i kako uspostaviti trajnost funkcioniranja organizacije u preduzeću.

S A D R Ž A J

1.UVOD..............2
2. TRAJNOST FUNKCIONIRANJA ORGANIZACIJE
2.1. Uloga ciljeva na trajnost funkcioniranja organizacije ...........3
2.2. Karakteristike u trajnosti funkcioniranja organizacije .......4
2.3. Visokostručni zadaci i kadrovi menadžmenta trajnosti funkcioniranja organizacije .5
3. TRAJNOST FUNKCIONIRANJA ORGANIZACIJE „RMK“
3.1. Poslovni odnosi i njihov uticaj na trajnost funkcioniranja organizacije „RMK“ ......6
3.2. Inovacije i njihov uticaj na trajnost funkcioniranja organizacije„RMK“ ...................6
3.3. Visoko stručni kadrovi i zadaci menadžmenta „RMK“ ......7
3.4. Ciljevi trajnosti funkcioniranja organizacije „RMK“ .........8
3.5. Najvažniji ciljevi funkcioniranja organizacije „RMK“ ....11
3.6. Ostvareni ciljevi funkcioniranja organizacije „RMK“ ...11
3.7. Najvažnije odluke ........11
3.8. Prioriteti ............11
3.9. Uticaj federalnih i državnih organa na funkcioniranje organizacije „RMK“ ...........12
4. ZAKLJUČAK .........13
LITERATURA ..........14